Laudis

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Herbicid za suzbijanje nekih jednogodišnjih uskolisnih(travnih) i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/176
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik
Stari naziv sredstva LAUDIS

Dodatni podaci

Formulacija sredstva uljni koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Tembotrion790335104-84-244,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: 84 dana
koštan
(Echinochloa crus-galli)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha(225 ml na 1000 m^2) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha+1,25 l/ha(100 ml + 125 ml na 1000 m^2). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.Travne korove sredstvo najbolje suzbija do stadija 3 lista, a širokolisne do 4 lista. Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha(20-40 l na 1000 m^2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

muhari
(Setaria spp.)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha(225 ml na 1000 m^2) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha+1,25 l/ha(100 ml + 125 ml na 1000 m^2). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.Travne korove sredstvo najbolje suzbija do stadija 3 lista, a širokolisne do 4 lista. Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha(20-40 l na 1000 m^2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

svračica
(Digitaria sanguinalis)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha(225 ml na 1000 m^2) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha+1,25 l/ha(100 ml + 125 ml na 1000 m^2). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.Travne korove sredstvo najbolje suzbija do stadija 3 lista, a širokolisne do 4 lista. Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha(20-40 l na 1000 m^2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

bijela loboda
(Chenopodium album)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha(225 ml na 1000 m^2) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha+1,25 l/ha(100 ml + 125 ml na 1000 m^2). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha(20-40 l na 1000 m^2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

veliki dvornik
(Polygonum persicaria)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha(225 ml na 1000 m^2) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha+1,25 l/ha(100 ml + 125 ml na 1000 m^2). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha(20-40 l na 1000 m^2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

šćirevi
(Amaranthus spp.)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha(225 ml na 1000 m^2) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha+1,25 l/ha(100 ml + 125 ml na 1000 m^2). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha(20-40 l na 1000 m^2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

crna pomoćnica
(Solanum nigrum)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha(225 ml na 1000 m^2) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha+1,25 l/ha(100 ml + 125 ml na 1000 m^2). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha(20-40 l na 1000 m^2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

europski mračnjak
(Abutilon theophrasti)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha(225 ml na 1000 m^2) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha+1,25 l/ha(100 ml + 125 ml na 1000 m^2). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha(20-40 l na 1000 m^2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

ambrozija
(Ambrosia elatior)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha(225 ml na 1000 m^2) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha+1,25 l/ha(100 ml + 125 ml na 1000 m^2). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha(20-40 l na 1000 m^2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

dikica
(Xanthium strumarium)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha(225 ml na 1000 m^2) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha+1,25 l/ha(100 ml + 125 ml na 1000 m^2). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha(20-40 l na 1000 m^2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Kukuruz za silažu
(Zea mays)
koštan
(Echinochloa crus-galli)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha(225 ml na 1000 m^2) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha+1,25 l/ha(100 ml + 125 ml na 1000 m^2). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.Travne korove sredstvo najbolje suzbija do stadija 3 .lista, a širokolisne do 4 lista. Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l7ha(20-40 l na 1000 m^2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

muhari
(Setaria spp.)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha(225 ml na 1000 m^2) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha+1,25 l/ha(100 ml + 125 ml na 1000 m^2). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.Travne korove sredstvo najbolje suzbija do stadija 3 lista, a širokolisne do 4 lista. Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha(20-40 l na 1000 m^2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

svračica
(Digitaria sanguinalis)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha(225 ml na 1000 m^2) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha+1,25 l/ha(100 ml + 125 ml na 1000 m^2). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.Travne korove sredstvo najbolje suzbija do stadija 3 lista, a širokolisne do 4 lista. Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha(20-40 l na 1000 m^2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

bijela loboda
(Chenopodium album)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha(225 ml na 1000 m^2) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha+1,25 l/ha(100 ml + 125 ml na 1000 m^2). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha(20-40 l na 1000 m^2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

veliki dvornik
(Polygonum persicaria)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha(225 ml na 1000 m^2) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha+1,25 l/ha(100 ml + 125 ml na 1000 m^2). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha(20-40 l na 1000 m^2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

šćirevi
(Amaranthus spp.)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha(225 ml na 1000 m^2) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha+1,25 l/ha(100 ml + 125 ml na 1000 m^2). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha(20-40 l na 1000 m^2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

crna pomoćnica
(Solanum nigrum)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha(225 ml na 1000 m^2) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha+1,25 l/ha(100 ml + 125 ml na 1000 m^2). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha(20-40 l na 1000 m^2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

dikica
(Xanthium strumarium)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha(225 ml na 1000 m^2) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha+1,25 l/ha(100 ml + 125 ml na 1000 m^2). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha(20-40 l na 1000 m^2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

europski mračnjak
(Abutilon theophrasti)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha(225 ml na 1000 m^2) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha+1,25 l/ha(100 ml + 125 ml na 1000 m^2). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha(20-40 l na 1000 m^2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

ambrozija
(Ambrosia elatior)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja- u stadiju 4-6 listova kukuruza i to:jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha(225 ml na 1000 m^2) ili dvokratno ako je nicanje korova produženo, u količini 1,0 l/ha+1,25 l/ha(100 ml + 125 ml na 1000 m^2). Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon prvog, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha(20-40 l na 1000 m^2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Kukuruz šećerac
(Zea mays ssp. saccharata)
Karenca: 63 dana
jednogodišnji travni korovi

Primjena: Herbicid za suzbijanje nekih jednogodišnjih uskolisnih (travnih) i širokolisnih korova u kukuruzu šećercu. Primijeniti u količini 1,75-2,25 l/ha uz utrošak vode 250-300 l/ha. Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja do najkasnije 8 listova kukuruza šećerca.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
širokolisni korovi

Primjena: Herbicid za suzbijanje nekih jednogodišnjih uskolisnih (travnih) i širokolisnih korova u kukuruzu šećercu. Primijeniti u količini 1,75-2,25 l/ha uz utrošak vode 250-300 l/ha. Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja do najkasnije 8 listova kukuruza šećerca.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 7.1.2008.
Registracija važi do 15.2.2018.
Krajnji rok za prodaju zaliha 15.8.2018.
Krajnji rok za primjenu zaliha 15.8.2019.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/176 07.01.200815.02.2018
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/12-01/33031.12.2012
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1214.01.2014
Proširenje registracije sredstva za male namjeneUP/I-320-20/14-01/43422.09.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/17628.02.2017