Lambda 5 EC

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kontaktni insekticid.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/5
Vlasnik registracije Stockton Chemical Corp.
Distributeri Stockton d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Lambda-cihalotrin46391465-08-650,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 14 dana
jabučni savijač
(Cydia pomonella)
Primjena: Ne smije se primjenjivati u vrijeme cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 21 dan
pepeljasti grožđani moljac
(Lobesia botrana)
Primjena: Ne smije se upotrebljavati u vrijeme cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

žuti grožđani moljac
(Eupoecilia ambiguella)
Primjena: Ne smije se primjenjivati u vrijeme cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Kupus
(Brassica oleracca var. capitata)
Karenca: 21 dan
kupusni moljac
(Plutella xylostella)
Primjena: Prije zavlačenja gusjenica u glavu kupusa, uz dodatak jednog od okvašivača. Ne smije se primjenjivati u vrijeme cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 35 dana
crveni žitni balac
(Oulema melanopus)
Primjena: Ne smije se primjenjivati u vrijeme cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: 35 dana
crveni žitni balac
(Oulema melanopus)
Primjena: Ne smije se primjenjivati u vrijeme cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: 42 dana
repičin sjajnik
(Meligethes aeneus)
Primjena: Ne smije se primjenjivati u vrijeme cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 2.5.2006.
Registracija važi do 31.3.2017.
Krajnji rok za prodaju zaliha 1.10.2017.
Krajnji rok za primjenu zaliha 1.10.2018.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/5 02.05.200631.03.2017
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/4531.01.2014
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/06-01/509.12.2016