Laguna 75 WG

LAGUNA 75 WG je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u soji.
Količina djelatne tvari u % 75,00% Oksasulfuron
Datum registracije 15.10.2013.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi AgroChem Maks
Distributeri

Aktivne tvari

Oksasulfuron (75,00%)

U biljku ulazi putem lista, a u vlažnom tlu i korijena. Kod neujednačenog ponika korova može se primijeniti i u dvije polovične doze (2 x 50 g/ha) u razmaku od jednog do dva tjedna. Prskati kada je soja od prva tri lista...