Kofumin 77 UL

KOFUMIN 77 UL je insekticid za suzbijanje skladišnih štetnika na žitaricama u skladištu.

Proizvodu Kofumin 77 UL je ukinuta/istekla registracije na dan 31.10.2018. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Količina djelatne tvari u % 2,00% Cipermetrin , 5,70% Piretrin
Datum registracije 19.12.2014.
Registracija vrijedi do 31.10.2018.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Agriphar
Distributeri -

Aktivne tvari

Cipermetrin (2,00%)

Cipermetrin je smjesa svih izomera. Koristi se za suzbijanje jabučnog i breskvinog savijača , kruškine buhe, lisnih ušiju, grozdovih moljaca, lisnih i sovica pozemljuša, repičinog sjajnika, štitastog moljca i drugih. LD5...

Piretrin (5,70%)

Ima visoku početnu toksičnost, ali kratko djelovanje. Najviše se koristi u komunalnoj higijeni i sredstvima opće uporabe. Suzbija štitastog moljca, resičare i neke druge štetnike ukrasnog bilja. Suzbija duhanara i leteće...