Karis 10 CS

KARIS 10 CS je insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u ratarstvu.
Količina djelatne tvari u % 10,00% Gama i lambda - cihalotrin
Datum registracije 21.06.2016.
Registracija vrijedi do 31.03.2021.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi FMC
Distributeri

Aktivne tvari

Gama i lambda - cihalotrin (10,00%)

Piretroid četvrte generacije, širokog spektra sa CF 3 – klor vinilnom grupom. Suzbija štetnike u voćarstvu, na vinovoj lozi, šećernoj repi, uljanoj repici, nadalje krumpirovu zlaticu, lemu i druge. U šumama suzbija hrast...