Karathane Gold 350 EC

Kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje bolesti na vinovoj lozi, tikvicama, krastavcima, dinji,lubenici i jagodi.

Količina djelatne tvari u % 35,00% Meptildinokap
Datum registracije 07.02.2008.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Dow AgroSciences
Distributeri

Aktivne tvari

Meptildinokap (35,00%)

Suzbija pepelnicu vinove loze. S.0.- III . Karenca: 42 dana vinova loza.