Karate Zeon

insekticid namijenjen za suzbijanje štetnih kukaca u ratarstvu, vrtlarstvu, voćarstvu i industrijskom bilju.
Količina djelatne tvari u % 5,00% Gama i lambda - cihalotrin
Datum registracije 07.02.2011.
Registracija vrijedi do 07.02.2021.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Gama i lambda - cihalotrin (5,00%)

Piretroid četvrte generacije, širokog spektra sa CF 3 – klor vinilnom grupom. Suzbija štetnike u voćarstvu, na vinovoj lozi, šećernoj repi, uljanoj repici, nadalje krumpirovu zlaticu, lemu i druge. U šumama suzbija hrast...