Karate 2,5 EC

Proizvodu Karate 2,5 EC je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.01.2013. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 2,50% Gama i lambda - cihalotrin
Datum registracije 26.04.1999.
Registracija vrijedi do 01.07.2011.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.01.2013.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.01.2013.
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Gama i lambda - cihalotrin (2,50%)

Piretroid četvrte generacije, širokog spektra sa CF 3 – klor vinilnom grupom. Suzbija štetnike u voćarstvu, na vinovoj lozi, šećernoj repi, uljanoj repici, nadalje krumpirovu zlaticu, lemu i druge. U šumama suzbija hrast...