Kalinofam Oleo F

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi. Dopušta se prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 01.07.2015., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 01.07.2016. godine.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/315
Vlasnik registracije Genera d.d.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva emulzija, ulje u vodi
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Etofumesat23326225-79-6 112,00 g/lec.europa.eu
Desmedifam47713684-56-571,00 g/lec.europa.eu
Fenmedifam7713684-63-491,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 91 dan
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: a) jednokratno u količini od 3,5 l/ha u 200 l vode/ha (35 ml u 2 l na 100 m2). Primjenjuje se kada repa ima razvijena 4 prava lista, a korovi trbaju biti u što ranijoj razvojnoj fazi (ne više od 4 prava lista). b)u razdvojenoj (split) aplikaciji, dvokratno, u količini od 1,5 + 1,5 l/ha (15 ml u 2 l na 100 m2). c)u razdvojenoj (split) aplikaciji, trokratno, u količini od 1+1+1 l/ha (10 ml u 2 l na 100 m2). Prvi put se primjenjuje kada je većina korova u fazi kotiledona uz uvjet da šećerna repa ima potpuno razvijene kotiledone. Primjena se ponavlja nakon 5 do 10 dana u istoj fenofazi korova. Treće tretiranje samo ako je potrebno.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 20.2.2007.
Registracija važi do 1.1.2015.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 1.7.2015.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/31520.02.200701.01.2015
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/315 20.05.2009
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/315 12.08.2011
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0303.01.2014
Ukidanje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/06-01/31519.11.2014