Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

JURA EC

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva JURA EC je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i jednogodišnjih uskolisnih korova u ozimim žitaricama.
Registarski broj UP/I-320-20/18-03/68
Vlasnik registracije GLOBACHEM N.V.
Adresa vlasnika rješenja Brustem Industriepark, Lichtenberglan 2019, B-3800 Sint-Truiden, Belgija
Distributeri Belchim Crop Protection HR d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene ratarstvo, poljoprivreda
Način djelovanja zemljišno
Upotreba sredstva prskanje traktorskim prskalicama

Važni datumi

Datum registracije 07.08.2019.
Registracija važi do 31.12.2028.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Prosulfokarb 667 g/l
Diflufenikan 14 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
HDPE 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 10 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE/EVOH 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 20 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE/EVOH 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
f-HDPE 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
f-HDPE 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
f-HDPE 10 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
f-HDPE 20 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
f-HDPE 25 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em, BBCH 01-09) ili nakon nicanja (post-em), najkasnije do 3 lista usjeva (BBCH 10-13) u količini 4 L/ha. Utrošak vode: 200-300 L/ha. Kod primjene prije nicanja, sjeme žitarica mora biti pokriveno slojem tla debljine 3 cm. Optimalni uvjeti za primjenu sredstva su navečer ili ujutro kada je stupanj izlaganja suncu nizak te u uvjetima visoke vlažnosti zraka i kada temperatura zraka ne prelazi 15 °C.
Dodatne informacije: Spektar djelovanja: Dobro suzbija primjenom prije nicanja: mišjakinja (Stellaria media), poljska ljubica (Viola arvensis), mak turčinak (Papaver rhoeas), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), slakoperka (Apera spica-venti), perzijska čestoslavica (Veronica persica), broćika (Galium sp.), samonikla uljana repica (Brassica napus var. oleifera), jednogodišnja vlasnjača (Poa annua), mišji repak (Alopecurus myosuroides). Primjenom nakon nicanja dobro suzbija sve nabrojane vrste te pravu kamilicu (Matricaria chamomilla) i rusomaču (Capsella bursa-pastoris).
Ozimi ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em, BBCH 01-09) ili nakon nicanja (post-em), najkasnije do 3 lista usjeva (BBCH 10-13) u količini 4 L/ha. Utrošak vode: 200-300 L/ha. Kod primjene prije nicanja, sjeme žitarica mora biti pokriveno slojem tla debljine 3 cm. Optimalni uvjeti za primjenu sredstva su navečer ili ujutro kada je stupanj izlaganja suncu nizak te u uvjetima visoke vlažnosti zraka i kada temperatura zraka ne prelazi 15 °C.
Dodatne informacije: Spektar djelovanja: Dobro suzbija primjenom prije nicanja: mišjakinja (Stellaria media), poljska ljubica (Viola arvensis), mak turčinak (Papaver rhoeas), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), slakoperka (Apera spica-venti), perzijska čestoslavica (Veronica persica), broćika (Galium sp.), samonikla uljana repica (Brassica napus var. oleifera), jednogodišnja vlasnjača (Poa annua), mišji repak (Alopecurus myosuroides). Primjenom nakon nicanja dobro suzbija sve nabrojane vrste te pravu kamilicu (Matricaria chamomilla) i rusomaču (Capsella bursa-pastoris).
Ozima raž
(Secale cereale)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em, BBCH 01-09) ili nakon nicanja (post-em), najkasnije do 3 lista usjeva (BBCH 10-13) u količini 4 L/ha. Utrošak vode: 200-300 L/ha. Kod primjene prije nicanja, sjeme žitarica mora biti pokriveno slojem tla debljine 3 cm. Optimalni uvjeti za primjenu sredstva su navečer ili ujutro kada je stupanj izlaganja suncu nizak te u uvjetima visoke vlažnosti zraka i kada temperatura zraka ne prelazi 15 °C.
Dodatne informacije: Spektar djelovanja: Dobro suzbija primjenom prije nicanja: mišjakinja (Stellaria media), poljska ljubica (Viola arvensis), mak turčinak (Papaver rhoeas), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), slakoperka (Apera spica-venti), perzijska čestoslavica (Veronica persica), broćika (Galium sp.), samonikla uljana repica (Brassica napus var. oleifera), jednogodišnja vlasnjača (Poa annua), mišji repak (Alopecurus myosuroides). Primjenom nakon nicanja dobro suzbija sve nabrojane vrste te pravu kamilicu (Matricaria chamomilla) i rusomaču (Capsella bursa-pastoris).
Pšenoraž, ozima
(Triticale (x Triticale))
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em, BBCH 01-09) ili nakon nicanja (post-em), najkasnije do 3 lista usjeva (BBCH 10-13) u količini 4 L/ha. Utrošak vode: 200-300 L/ha. Kod primjene prije nicanja, sjeme žitarica mora biti pokriveno slojem tla debljine 3 cm. Optimalni uvjeti za primjenu sredstva su navečer ili ujutro kada je stupanj izlaganja suncu nizak te u uvjetima visoke vlažnosti zraka i kada temperatura zraka ne prelazi 15 °C.
Dodatne informacije: Spektar djelovanja: Dobro suzbija primjenom prije nicanja: mišjakinja (Stellaria media), poljska ljubica (Viola arvensis), mak turčinak (Papaver rhoeas), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), slakoperka (Apera spica-venti), perzijska čestoslavica (Veronica persica), broćika (Galium sp.), samonikla uljana repica (Brassica napus var. oleifera), jednogodišnja vlasnjača (Poa annua), mišji repak (Alopecurus myosuroides). Primjenom nakon nicanja dobro suzbija sve nabrojane vrste te pravu kamilicu (Matricaria chamomilla) i rusomaču (Capsella bursa-pastoris).

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H315 Nadražuje kožu.
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310 AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P331 NE izazivati povraćanje.
P333 + P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/18-03/68 07.08.2019. 31.12.2028.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/18-03/68 28.09.2020. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/18-03/68 16.02.2021. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/18-03/68 28.10.2021. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/18-03/68 29.06.2022. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/18-03/68 04.08.2022. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/18-03/68 05.12.2023. -

Primjena na kulture