Insegar 25 WP

Insekticid koji se primjenjuje kao inhibitoru metamorfoze i ovicidu, za suzbijanje štetnika u voćarstvu (jezgričave i koštićave voćke) i vinogradarstvu.
Količina djelatne tvari u % 25,00% Fenoksikarb
Datum registracije 31.03.1998.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Fenoksikarb (25,00%)

Analog juvenilnog hormona. Ima ovicidno djelovanje pri suzbijanju jabučnog i šljivinog savijača, grozdovih moljaca, a larvicidno na minera kružnih mina i savijača kožice ploda. Zbog selektivnosti prikladan u integriranoj...