Indar 5 EW

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u voćarstvu, vinovoj lozi, krastavcu,dinji,lubenici,tikvicama i šećernoj repi.
Registarski broj UP/I-320-20/05-01/202
Vlasnik registracije Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Distributeri AgroChem MAKS d.o.o., ovlašteni uvoznik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva emulzija, ulje u vodi
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Fenbukonazol694114369-43-6 50,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 28 dana
krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 60 ml na 100 l vode. Započeti s tretiranjem u fenofazi otvaranja pupova u razmacima 6-8 dana. Za bolju zaštitu ploda preporuča se miješati sa sredstvom na osnovi mancozeba ili drugim kontaktnim fungicidom. Kontaktni fungicid primijeniti u 2/3 količine od količine naznačene na etiketi. Kurativna primjena protiv krastavosti jabuka preporučuje se samo ako postoji praćenje antifuzikladijskom prognoznom službom. Ne preporučuje se eradikativna primjena. Radi izbjegavanja pojave rezistentnosti ne preporučuje se sredstvo koristiti samo već u kombinaciji s nekim od protektivnih fungicida.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

pepelnica
(Podosphaera leucotricha)
Primjena: Od fenofaze otvaranja pupova. Kurativna primjena preporučuje se samo, ako postoji praćenje antifuzikladijskom prognoznom službom. Ne preporučuje se eradikativna primjena.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 60 ml na 100 l vode.

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 28 dana
krastavost
(Venturia pyrina)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 50 ml na 100 l vode u razmacima 10 do 14 dana.

Breskva
(Prunus persica)
Karenca: 3 dana
sušenje rodnih grančica i palež cvijeta koštićavog voća
(Monilia laxa)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 70 ml na 100 l vode u fenofazi ružičasttih pupova i opadanja latica.

trulež plodova
(Monilinia fructigena)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 100 ml na 100 l vode. Tretiranje provesti dva puta prije berbe u razmaku od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

pepelnica
(Sphaerotheca pannosa)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 100 ml na 100 l vode. Tretiranje započeti u fazi formiranja plodova i provoditi u razmacima 10-14 dana.

Trešnja
(Prunus avium)
Karenca: 3 dana
sušenje rodnih grančica i palež cvijeta koštićavog voća
(Monilia laxa)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 70 ml na 100 l vode dva puta, prvi puta na početku cvatnje i drugi puta u fazi opadanja latica.

trulež plodova
(Monilinia fructigena)
Primjena: Primjenjuje se u količini 100 ml na 100 l vode. Tretiranje provesti dva puta prije berbe u razmaku od 14 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Šljiva
(Prunus domestica)
Karenca: 3 dana
sušenje rodnih grančica i palež cvijeta koštićavog voća
(Monilia laxa)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 70 ml na 100 l vode dva puta, prvi puta na početku cvatnje i drugi puta u fazi opadanja latica.

trulež plodova
(Monilinia fructigena)
Primjena: Primjenjuje se u količini 100 ml na 100 l vode. Tretiranje provesti dva puta prije berbe u razmaku od 14 dana

Marelica
(Prunus armeniaca)
Karenca: 3 dana
sušenje rodnih grančica i palež cvijeta koštićavog voća
(Monilia laxa)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 70 ml na 100 l vode dva puta, prvi puta na početku cvatnje i drugi puta u fazi opadanja latica.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

trulež plodova
(Monilinia fructigena)
Primjena: Primjenjuje se u količini 100 ml na 100 l vode. Tretiranje provesti dva puta prije berbe u razmaku od 14 dana

pepelnica
(Sphaerotheca pannosa)
Primjena: Primijeniti u količini 100 ml na 100 l vode. Tretiranje započeti u fazi formiranja plodova i provoditi u razmacima od 10-14 dana.

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 14 dana
pepelnica
(Uncinula necator syn. Erysiphe necator)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 60 ml na 100 l vode u fazi razvijenih listića i prije cvatnje, u razmacima od 14 dana. Preporučuje se djelovati preventivno da bi se postigla najbolja moguća kontrola gljivice.

crna trulež
(Guignardia bidwellii)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 60 ml na 100 l vode u razmacima 8-14 dana

Krastavac
(Cucumis sativus)
Karenca: 7 dana
pepelnice
(Erysiphe spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 100 ml na 100 l vode. Tretiranje započeti kod pojave prvih znakova bolesti i provoditi u razmacima od 8 do 12 dana.

Dinja
(Cucumis melo)
Karenca: 7 dana
pepelnice
(Erysiphe spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 100 ml na 100 l vode. Tretiranje započeti kod pojave prvih znakova bolesti i provoditi u razmacima od 8 do 12 dana.

Lubenica
(Citrullus lanatus)
Karenca: 7 dana
pepelnice
(Erysiphe spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 100 ml na 100 l vode. Tretiranje započeti kod pojave prvih znakova bolesti i provoditi u razmacima od 8 do 12 dana.

Tikvice
(Cucurbita pepo)
Karenca: 7 dana
pepelnice
(Erysiphe spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 100 ml na 100 l vode. Tretiranje započeti kod pojave prvih znakova bolesti i provoditi u razmacima od 8 do 12 dana.

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 14 dana
pjegavost lista
(Cercospora beticola)
Primjena: Tretiranje započeti kod pojave prvih znakova bolesti tj pjega i ponoviti nakon 2-3 tjedna. Preporuča se primjena u kombinaciji s nekim od tradicionalnih kontaktnih sredstava protiv pjegavosti lista.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H315Nadražuje kožu.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P337 + P313Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 20.4.2006.
Registracija važi do 30.4.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/05-01/20220.04.200630.04.2022
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/202 26.08.2008
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/202 20.10.2010
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/202 27.11.2007
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/20216.04.2012
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0103.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/20216.05.2017
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/05-01/20210.07.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/20222.11.2019