Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Indar 5 EW

Proizvodu Indar 5 EW je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 28.02.2023. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u voćarstvu, vinovoj lozi, krastavcu,dinji,lubenici,tikvicama i šećernoj repi.
Registarski broj UP/I-320-20/05-01/202
Vlasnik registracije Corteva Agriscience Croatia d.o.o.
Adresa vlasnika rješenja Florijana Andrašeca 18a, Zagreb, Hrvatska
Distributeri -

Dodatni podaci

Formulacija sredstva emulzija, ulje u vodi
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 20.04.2006.
Registracija važi do 31.08.2021.
Datum isteka za prodaju zaliha 28.02.2022.
Datum isteka za korištenje zaliha 28.02.2023.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Fenbukonazol 50 g/l

Kulture i štetni organizmi

Trešnja
(Prunus avium)
Karenca: 3 dana
sušenje rodnih grančica i palež cvijeta koštićavog voća
(Monilia laxa)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 70 ml na 100 l vode dva puta, prvi puta na početku cvatnje i drugi puta u fazi opadanja latica.

trulež plodova
(Monilinia fructigena)
Primjena: Primjenjuje se u količini 100 ml na 100 l vode. Tretiranje provesti dva puta prije berbe u razmaku od 14 dana
Šljiva
(Prunus domestica)
Karenca: 3 dana
sušenje rodnih grančica i palež cvijeta koštićavog voća
(Monilia laxa)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 70 ml na 100 l vode dva puta, prvi puta na početku cvatnje i drugi puta u fazi opadanja latica.

trulež plodova
(Monilinia fructigena)
Primjena: Primjenjuje se u količini 100 ml na 100 l vode. Tretiranje provesti dva puta prije berbe u razmaku od 14 dana
Marelica
(Prunus armeniaca)
Karenca: 3 dana
sušenje rodnih grančica i palež cvijeta koštićavog voća
(Monilia laxa)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 70 ml na 100 l vode dva puta, prvi puta na početku cvatnje i drugi puta u fazi opadanja latica.

trulež plodova
(Monilinia fructigena)
Primjena: Primjenjuje se u količini 100 ml na 100 l vode. Tretiranje provesti dva puta prije berbe u razmaku od 14 dana

pepelnica
(Sphaerotheca pannosa)
Primjena: Primijeniti u količini 100 ml na 100 l vode. Tretiranje započeti u fazi formiranja plodova i provoditi u razmacima od 10-14 dana.
Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 14 dana
pepelnica
(Uncinula necator syn. Erysiphe necator)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 60 ml na 100 l vode u fazi razvijenih listića i prije cvatnje, u razmacima od 14 dana. Preporučuje se djelovati preventivno da bi se postigla najbolja moguća kontrola gljivice.

crna trulež
(Guignardia bidwellii)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 60 ml na 100 l vode u razmacima 8-14 dana
Krastavac
(Cucumis sativus)
Karenca: 7 dana
pepelnice
(Erysiphe spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 100 ml na 100 l vode. Tretiranje započeti kod pojave prvih znakova bolesti i provoditi u razmacima od 8 do 12 dana.
Dinja
(Cucumis melo)
Karenca: 7 dana
pepelnice
(Erysiphe spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 100 ml na 100 l vode. Tretiranje započeti kod pojave prvih znakova bolesti i provoditi u razmacima od 8 do 12 dana.
Lubenica
(Citrullus lanatus)
Karenca: 7 dana
pepelnice
(Erysiphe spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 100 ml na 100 l vode. Tretiranje započeti kod pojave prvih znakova bolesti i provoditi u razmacima od 8 do 12 dana.
Tikvice
(Cucurbita pepo)
Karenca: 7 dana
pepelnice
(Erysiphe spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 100 ml na 100 l vode. Tretiranje započeti kod pojave prvih znakova bolesti i provoditi u razmacima od 8 do 12 dana.
Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 14 dana
pjegavost lista
(Cercospora beticola)
Primjena: Tretiranje započeti kod pojave prvih znakova bolesti tj pjega i ponoviti nakon 2-3 tjedna. Preporuča se primjena u kombinaciji s nekim od tradicionalnih kontaktnih sredstava protiv pjegavosti lista.
Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 28 dana
krastavost
(Venturia pyrina)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 50 ml na 100 l vode u razmacima 10 do 14 dana.
Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 28 dana
krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 60 ml na 100 l vode. Započeti s tretiranjem u fenofazi otvaranja pupova u razmacima 6-8 dana. Za bolju zaštitu ploda preporuča se miješati sa sredstvom na osnovi mancozeba ili drugim kontaktnim fungicidom. Kontaktni fungicid primijeniti u 2/3 količine od količine naznačene na etiketi. Kurativna primjena protiv krastavosti jabuka preporučuje se samo ako postoji praćenje antifuzikladijskom prognoznom službom. Ne preporučuje se eradikativna primjena. Radi izbjegavanja pojave rezistentnosti ne preporučuje se sredstvo koristiti samo već u kombinaciji s nekim od protektivnih fungicida.

pepelnica
(Podosphaera leucotricha)
Primjena: Od fenofaze otvaranja pupova. Kurativna primjena preporučuje se samo, ako postoji praćenje antifuzikladijskom prognoznom službom. Ne preporučuje se eradikativna primjena.
Dodatne informacije: 60 ml na 100 l vode.
Breskva
(Prunus persica)
Karenca: 3 dana
trulež plodova
(Monilinia fructigena)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 100 ml na 100 l vode. Tretiranje provesti dva puta prije berbe u razmaku od 14 dana.

pepelnica
(Sphaerotheca pannosa)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 100 ml na 100 l vode. Tretiranje započeti u fazi formiranja plodova i provoditi u razmacima 10-14 dana.

sušenje rodnih grančica i palež cvijeta koštićavog voća
(Monilia laxa)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 70 ml na 100 l vode u fenofazi ružičasttih pupova i opadanja latica.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H315 Nadražuje kožu.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/05-01/202 20.04.2006. 31.08.2021.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/05-01/202 27.11.2007. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/05-01/202 26.08.2008. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/05-01/202 20.10.2010. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/05-01/202 16.04.2012. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/01 03.01.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/05-01/202 16.05.2017. -
Izmjena i/ili dopuna registracije UP/I-320-20/05-01/202 10.07.2018. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/05-01/202 22.11.2019. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/05-01/202 04.03.2021. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/05-01/202 18.08.2021. -

Primjena na kulture