Hussar

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva
Registarski broj UP/I-320-20/05-01/230
Vlasnik registracije Bayer CropScience AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Jodosulfuron634 (aktivna tvar) 634.501 (jodosulfuronmetilnatrijeva sol) 185119-76-0 (aktivna tvar) 144550-36-7(jodosulfuronmetilnatrijeva sol) 50,00 g/kgec.europa.eu

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 8.12.2005.
Registracija važi do 1.7.2011.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 1.1.2013.