Herbopak zaštita vinograda

Aktivne tvari Penkonazol + Mankozeb + Benalaksil + Klorpirifos – metil
Datum registracije -
Registracija vrijedi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Herbos d.d.
Distributeri

Aktivne tvari

Penkonazol

Za preventivno i kurativno suzbijanje pepelnice jabuke i vinove loze.LD 50 2125. Izvan skupine otrova. K - 35 dana vinova loza; 21 jabuke i kruške.

Mankozeb

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mjesta djelovanja. Suzbija fuzikladij, šupljikavost, plamenjaču vinove loze i krumpira, hrđe i septorioze strnih žita i druge bolesti. LD50 6750. S. O. = III. K - 14 rajčica, (u pol...

Benalaksil

Fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze, krumpira, rajčice, luka i krastavaca samo u polju. LD50 4200. S.O. = III.

Klorpirifos – metil

Insekticid užeg spektra i niže otrovnosti od etil – klorpirifosa. Prikladan za integriranu zaštitu. Djeluje na jabučnog i breskvinog savijača, grozdove moljce, kupusara i kupusnog moljca, lisne uši, lemu, repičinog sjajn...