Guardian AS

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjh travnih korova u kukuruzu za zrno i silažu
Registarski broj UP/I-320-20/03-01/111
Vlasnik registracije Monsanto Europe N.V/S.A
Distributeri MONSANTO d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Acetoklor49634256-82-1840,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz
(Zea mays)
Karenca: Osigurana vremenom primjene; Siliranje kukuruza dopušteno je najranije u fazi mliječne zriobe.
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Može se primjeniti: - prije sjetve uz plitko unošenje (inkorporaciju) u tlo 2-5 cm u količini 2-2,5 l/ha (200-250 ml/1.000 m2, - nakon sjetve a prija nicanja kukuruza u količini 1,75-2,75 l/ha (175-275 ml/1.000 m2) ili - nakon nicanja do tri lista kukuruza a prije nicanja ili u nicanju korova, u količini od 1,5-1,75 l/ha (150-175 ml/1.000m2). Niže količine sredstva primjenjuju se na lakšim i humusom siromašnijim tlima, a više na težim i humusom bogatijim tlima, kao i kod jače zakorovljenosti sa otpornijim vrstama korova (divlji sirak iz sjemena)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: jednogodišnjih (sjemenskih) travnih korova: običnog koštana (Echinochloa crus -galli) , muharika (Setaria spp.), obične svračice (Digitaria sanguinalis), divljeg prosa (Panicum spp.) i divljeg sirka iz sjemena (Sorghum halepense), te nekih širokolisnih korova: bijele lobode (Chenopodium album), šćira (Amaranthus spp.), peiinolisne ambrozije (Ambrosia elatior), crne pomoćnice (Solanum nigrumi, velikog dvornika (Polygonum persicaria) i obične konice (Galinsoga parviflorai,

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 17.4.2003.
Registracija važi do 31.12.2012.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 30.6.2014.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/03-01/111 17.04.200331.12.2012