Granstar 75 DF

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Sistemični herbicid - inhibtior sinteze valina i izoleucina za proljetno suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i smanjenje zakorovljenosti sa višegodišnjim širokolisnim korovima u ozimoj i jaroj pšenici.
Registarski broj UP/I-320-20/04-01/232
Vlasnik registracije DuPont International Operations SARL
Distributeri AgroChem MAKS d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Tribenuron546106040-48-6750,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: U proljeće, najkasnije do pojave drugog koljenca (fenofaze 13-31) pšenice. Primjeniti kada korovi imaju do 2 lista i uz dodatak okvašivača (Trend 90 u koncentraciji 0,1%)kada korovi imaju do 6 listova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

poljski osjak
(Cirsium arvense)
Primjena: U proljeće, najkasnije do pojave drugog koljenca (fenofaze 13 - 31)pšenice. Primjenjuje se kada osjak ima 2 - 6 listova uz dodatak okvašivača (Trend 90).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Za suzbijanje broćike (Galium aparine) i smanjenje zakorovljenosti višegodišnjih otpornih širokolisnih korova u pšenici. U proljeće, najkasnije do pojave drugog koljenca (fenofaze 13-31) pšenice. Kod suzbijanja broćike može se koristiti u kombinaciji 15 - 20 g GRANSTAR 75 DF + 0,3 - 0,5 l/ha Starane 250 uz dodatak okvašivača(Trend 90 u koncentraciji 0,1 %). Karenca: 63 dana u kombinaciji sa Starane 250

Jara pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: U proljeće, najkasnije do pojave drugog koljenca (fenofaze 13-31) pšenice. Primjeniti kada jednogodišnji širokolisni korovi imaju do 2 lista i uz dodatak okvašivača (Trend 90 u koncentraciji 0,1%)kada korovi imaju do 6 listova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

poljski osjak
(Cirsium arvense)
Primjena: U proljeće, najkasnije do pojave drugog koljenca (fenofaze 13 - 31)pšenice. Primjenjuje se kada osjak ima 2 - 6 listova uz dodatak okvašivača (Trend 90).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Za suzbijanje broćike (Galium aparine) i smanjenje zakorovljenosti višegodišnjih otpornih širokolisnih korova u pšenici. U proljeće, najkasnije do pojave drugog koljenca (fenofaze 13-31) pšenice. Kod suzbijanja broćike može se koristiti u kombinaciji 15 - 20 g GRANSTAR 75 DF + 0,3 - 0,5 l/ha Starane 250 uz dodatak okvašivača(Trend 90 u koncentraciji 0,1 %). Karenca: 63 dana u kombinaciji sa Starane 250

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 9.3.2005.
Registracija važi do 1.6.2012.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 1.12.2013.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/04-01/232 09.03.200501.06.2012
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/04-01/232 04.01.2008
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/04-01/232 13.11.2009