Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

GRANPROTEC

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva GRANPROTEC je insekticid namijenjen suzbijanju štetnika na uskladištenim žitaricama.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/44
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Adresa vlasnika rješenja Prime Business Park , Dashrathlal Joshi Road , Vile Parle (West) Mumbai - 400056 , Mumbai - 400056 , Indija
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene ratarstvo
Način djelovanja želučano, kontaktno
Upotreba sredstva mlaznice niskog tlaka smještene na transportnoj traci prije ulaska u skladišta, strojem za primjenu pesticida s niskotlačnom crpkom za prskanje izravno na žitaricama

Važni datumi

Datum registracije 21.12.2018.
Registracija važi do 31.10.2028.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Deltametrin 25 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
Coex (HDPE/EVOH) 20 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
HDPE 200 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH) 250 ml Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH) 500 ml Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH) 1 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH) 5 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH) 10 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Uskladištena pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Nije primjenjivo
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
žitni moljac
(Sitotroga cerealella)
Primjena: U količini 1 L/100 tona zrna pšenice uz utrošak vode od 99 L, odnosno 2 L/100 tona zrna pšenice uz utrošak vode od 98 L.
Dodatne informacije: Način primjene: mlaznicama niskog tlaka, na transportnoj traci prije ulaska u skladište.

hrđasti žitar
(Cryptolestes ferrugineus)
Primjena: U količini 1 L/100 tona zrna pšenice uz utrošak vode od 99 L, odnosno 2 L/100 tona zrna pšenice uz utrošak vode od 98 L.
Dodatne informacije: Način primjene: mlaznicama niskog tlaka, na transportnoj traci prije ulaska u skladište.

žitni kukuljičar
(Rhyzopertha dominica)
Primjena: U količini 1 L/100 tona zrna pšenice uz utrošak vode od 99 L, odnosno 2 L/100 tona zrna pšenice uz utrošak vode od 98 L.
Dodatne informacije: Način primjene: mlaznicama niskog tlaka, na transportnoj traci prije ulaska u skladište.

žitni žižak
(Sitophilus granarius)
Primjena: U količini 1 L/100 tona zrna pšenice uz utrošak vode od 99 L, odnosno 2 L/100 tona zrna pšenice uz utrošak vode od 98 L.
Dodatne informacije: Način primjene: mlaznicama niskog tlaka, na transportnoj traci prije ulaska u skladište.

mali brašnar
(Tribolium confusum)
Primjena: U količini 1 L/100 tona zrna pšenice uz utrošak vode od 99 L, odnosno 2 L/100 tona zrna pšenice uz utrošak vode od 98 L.
Dodatne informacije: Način primjene: mlaznicama niskog tlaka, na transportnoj traci prije ulaska u skladište.

brašneni moljac
(Ephestia kuehniella)
Primjena: U količini 1 L/100 tona zrna pšenice uz utrošak vode od 99 L, odnosno 2 L/100 tona zrna pšenice uz utrošak vode od 98 L.
Dodatne informacije: Način primjene: mlaznicama niskog tlaka, na transportnoj traci prije ulaska u skladište.

surinamski brašnar
(Oryzaephilus surinamensis)
Primjena: Za smanjenje napada. U količini 1 L/100 tona zrna pšenice uz utrošak vode od 99 L, odnosno 2 L/100 tona zrna pšenice uz utrošak vode od 98 L.
Dodatne informacije: Način primjene: mlaznicama niskog tlaka, na transportnoj traci prije ulaska u skladište.
Uskladišteni ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: Nije primjenjivo
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
žitni moljac
(Sitotroga cerealella)
Primjena: Primjenjuje se u količini 1 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 99 L, odnosno 2 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 98 L. Primjenjuje se mlaznicama niskog tlaka, nakon žetve na transportnoj traci prije ulaska u skladište.

hrđasti žitar
(Cryptolestes ferrugineus)
Primjena: Primjenjuje se u količini 1 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 99 L, odnosno 2 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 98 L. Primjenjuje se mlaznicama niskog tlaka, nakon žetve na transportnoj traci prije ulaska u skladište.
Uskladištena zob
(Avena sativa)
Karenca: Nije primjenjivo
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
žitni moljac
(Sitotroga cerealella)
Primjena: Primjenjuje se u količini 1 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 99 L, odnosno 2 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 98 L. Primjenjuje se mlaznicama niskog tlaka, nakon žetve na transportnoj traci prije ulaska u skladište.

hrđasti žitar
(Cryptolestes ferrugineus)
Primjena: Primjenjuje se u količini 1 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 99 L, odnosno 2 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 98 L. Primjenjuje se mlaznicama niskog tlaka, nakon žetve na transportnoj traci prije ulaska u skladište.
Uskladištena raž
(Secale cereale)
Karenca: Nije primjenjivo
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
žitni moljac
(Sitotroga cerealella)
Primjena: Primjenjuje se u količini 1 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 99 L, odnosno 2 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 98 L. Primjenjuje se mlaznicama niskog tlaka, nakon žetve na transportnoj traci prije ulaska u skladište.

hrđasti žitar
(Cryptolestes ferrugineus)
Primjena: Primjenjuje se u količini 1 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 99 L, odnosno 2 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 98 L. Primjenjuje se mlaznicama niskog tlaka, nakon žetve na transportnoj traci prije ulaska u skladište.
Uskladišteno proso
(Panicum miliaceum)
Karenca: Nije primjenjivo
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
hrđasti žitar
(Cryptolestes ferrugineus)
Primjena: Primjenjuje se u količini 1 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 99 L, odnosno 2 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 98 L. Primjenjuje se mlaznicama niskog tlaka, nakon žetve na transportnoj traci prije ulaska u skladište.

žitni moljac
(Sitotroga cerealella)
Primjena: Primjenjuje se u količini 1 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 99 L, odnosno 2 L/100 tona zrna žitarica uz utrošak vode od 98 L. Primjenjuje se mlaznicama niskog tlaka, nakon žetve na transportnoj traci prije ulaska u skladište.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H226 Zapaljiva tekućina i para.
H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H315 Nadražuje kožu.
H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
H335 Može nadražiti dišni sustav.
H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P210 Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310 AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P308 + P311 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/...
P331 NE izazivati povraćanje.
P405 Skladištiti pod ključem.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/15-01/44 28.12.2018. 31.10.2028.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/15-01/44 17.09.2020. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/15-01/44 15.02.2021. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/15-01/44 21.12.2021. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/15-01/44 12.01.2022. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/15-01/44 08.09.2023. -

Primjena na kulture