Grandus

Proizvod Grandus više nije na popisu i nije aktivan.

Aktivne tvari Tribenuron
Datum registracije -
Registracija vrijedi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Stockton d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Tribenuron

U spektru ima jednogodišnje i manji broj višegodišnjih širokolisnih korova.Kratke perzistentnosti i ne ograničava plodosmjenu niti nakon proljetne primjene. Može se rabiti i u kraškim područjima. Proizvođač preporučuje k...