Goal

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kontaktno - rezidualni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih korova u nasadima jabuke, kruške, breskve (višeg uzgoja), šljive i vinove loze (višeg uzgoja i mladim nasadima), mladim nasadima jezgričavih i koštičavih voćaka, u luku, kupusu i suncokretu.
Registarski broj UP/I-320-20/03-01/276
Vlasnik registracije Dow AgroSciences V.m.b.H
Distributeri AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt, vlasnik Hrvoje Žagi, zastupnik
AgroChem MAKS d.o.o., ovlašteni uvoznik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Oksifluorfen53842874-03-3239,60 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se isključivo u trake od jeseni do ranog proljeća. U nasadima višeg uzgoja, starijim od 4 godine, za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova u fazi 2-3 lista i širokolisnih korova u fazi 4-6 listova, u količini od 6 l/ha (60 ml u 4-6 l vode na 100 m2). Ne smije se primjenjivati u vrijeme bubrenja pupova i nakon bubrenja. Treba izbjegavati izravnu primjenu po stablu i koristiti niski radni tlak. Može se kombinirati s herbicidima na osnovi napropamida. U mladim nasadima, starijim od jedne godine, za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u količini 3-4 l/ha, uz utrošak vode 300-500 l/ha (30-40 ml u 3-5 l vode na 100 m2). Primjenjuje se u fazi mirovanja nasada (od studenoga do početka ožujka). Posušeni korovi ne smiju se koristiti za ishranu domaćih životinja.
Dodatne informacije: Namijenjeno je suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova: - loboda (Chenopodium spp.), hrapavog šćira (Amaranthus retroflexus), svinjka (Sonchus spp.), kostriša (Senecio spp.), običnog kužnjaka (Datura stramonium), velikog dvornika (Polygonum persicaria), čestoslavice (Veronica spp.), konice (Galinsoga spp.), tuštova (Portulaca spp.), divlje rotkve (Raphanus spp.), cecelja (Oxalis spp.) i dr. Kod primjene nakon nicanja, u višoj količini, suzbija i neke višegodišnje korove: zubaču (Cynodon dactylon) i slak (Convolvulus spp.),

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se isključivo u trake od jeseni do ranog proljeća. U nasadima starijim od 4 godine, za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova u fazi 2-3 lista i širokolisnih korova u fazi 4-6 listova, u količini od 6 l/ha (60 ml u 4-6 l vode na 100 m2). Ne smije se primjenjivati u vrijeme bubrenja pupova i nakon bubrenja. Treba izbjegavati izravnu primjenu po stablu i koristiti niski radni tlak. Može se kombinirati s herbicidima na osnovi napropamida. U mladim nasadima, starijim od jedne godine, primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u količini 3-4 l/ha, uz utrošak vode 300-500 l/ha (30-40 ml u 3-5 l vode na 100 m2). Primjenjuje se u fazi mirovanja nasada (od studenoga do početka ožujka). Posušeni korovi ne smiju se koristiti za ishranu domaćih životinja.
Dodatne informacije: Namijenjeno je suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova: - loboda (Chenopodium spp.), hrapavog šćira (Amaranthus retroflexus), svinjka (Sonchus spp.), kostriša (Senecio spp.), običnog kužnjaka (Datura stramonium), velikog dvornika (Polygonum persicaria), čestoslavice (Veronica spp.), konice (Galinsoga spp.), tuštova (Portulaca spp.), divlje rotkve (Raphanus spp.), cecelja (Oxalis spp.) i dr. Kod primjene nakon nicanja, u višoj količini, suzbija i neke višegodišnje korove: zubaču (Cynodon dactylon) i slak (Convolvulus spp.),

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se isključivo u trake od jeseni do ranog proljeća. U nasadima starijim od 4 godine, za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova u fazi 2-3 lista i širokolisnih korova u fazi 4-6 listova, u količini od 6 l/ha (60 ml u 4-6 l vode na 100 m2). Ne smije se primjenjivati u vrijeme bubrenja pupova i nakon bubrenja. Treba izbjegavati izravnu primjenu po stablu i koristiti niski radni tlak. Može se kombinirati s herbicidima na osnovi napropamida. U mladim nasadima, starijim od jedne godine, primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u količini 3-4 l/ha, uz utrošak vode 300-500 l/ha (30-40 ml u 3-5 l vode na 100 m2). Primjenjuje se u fazi mirovanja nasada (od studenoga do početka ožujka). Posušeni korovi ne smiju se koristiti za ishranu domaćih životinja.
Dodatne informacije: Namijenjeno je suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova: - loboda (Chenopodium spp.), hrapavog šćira (Amaranthus retroflexus), svinjka (Sonchus spp.), kostriša (Senecio spp.), običnog kužnjaka (Datura stramonium), velikog dvornika (Polygonum persicaria), čestoslavice (Veronica spp.), konice (Galinsoga spp.), tuštova (Portulaca spp.), divlje rotkve (Raphanus spp.), cecelja (Oxalis spp.) i dr. Kod primjene nakon nicanja, u višoj količini, suzbija i neke višegodišnje korove: zubaču (Cynodon dactylon) i slak (Convolvulus spp.),

Breskva
(Prunus persica)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se isključivo u trake od jeseni do ranog proljeća. U nasadima višeg uzgoja, starijim od 4 godine, za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova u fazi 2-3 lista i širokolisnih korova u fazi 4-6 listova, u količini od 6 l/ha (60 ml u 4-6 l vode na 100 m2). Ne smije se primjenjivati u vrijeme bubrenja pupova i nakon bubrenja. Treba izbjegavati izravnu primjenu po stablu i koristiti niski radni tlak. Može se kombinirati s herbicidima na osnovi napropamida. U mladim nasadima, starijim od jedne godine, primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u količini 3-4 l/ha, uz utrošak vode 300-500 l/ha (30-40 ml u 3-5 l vode na 100 m2). Primjenjuje se u fazi mirovanja nasada (od studenoga do početka ožujka). Posušeni korovi ne smiju se koristiti za ishranu domaćih životinja.
Dodatne informacije: Namijenjeno je suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova: - loboda (Chenopodium spp.), hrapavog šćira (Amaranthus retroflexus), svinjka (Sonchus spp.), kostriša (Senecio spp.), običnog kužnjaka (Datura stramonium), velikog dvornika (Polygonum persicaria), čestoslavice (Veronica spp.), konice (Galinsoga spp.), tuštova (Portulaca spp.), divlje rotkve (Raphanus spp.), cecelja (Oxalis spp.) i dr. Kod primjene nakon nicanja, u višoj količini, suzbija i neke višegodišnje korove: zubaču (Cynodon dactylon) i slak (Convolvulus spp.),

Šljiva
(Prunus domestica)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se isključivo u trake od jeseni do ranog proljeća. U nasadima starijim od 4 godine, za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova u fazi 2-3 lista i širokolisnih korova u fazi 4-6 listova, u količini od 6 l/ha (60 ml u 4-6 l vode na 100 m2). Ne smije se primjenjivati u vrijeme bubrenja pupova i nakon bubrenja. Treba izbjegavati izravnu primjenu po stablu i koristiti niski radni tlak. Može se kombinirati s herbicidima na osnovi napropamida. U mladim nasadima, starijim od jedne godine, primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u količini 3-4 l/ha, uz utrošak vode 300-500 l/ha (30-40 ml u 3-5 l vode na 100 m2). Primjenjuje se u fazi mirovanja nasada (od studenoga do početka ožujka). Posušeni korovi ne smiju se koristiti za ishranu domaćih životinja.
Dodatne informacije: Namijenjeno je suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova: - loboda (Chenopodium spp.), hrapavog šćira (Amaranthus retroflexus), svinjka (Sonchus spp.), kostriša (Senecio spp.), običnog kužnjaka (Datura stramonium), velikog dvornika (Polygonum persicaria), čestoslavice (Veronica spp.), konice (Galinsoga spp.), tuštova (Portulaca spp.), divlje rotkve (Raphanus spp.), cecelja (Oxalis spp.) i dr. Kod primjene nakon nicanja, u višoj količini, suzbija i neke višegodišnje korove: zubaču (Cynodon dactylon) i slak (Convolvulus spp.),

Jezgričavo voće

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se isključivo u trake od jeseni do ranog proljeća. U mladim nasadima, starijim od jedne godine, za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u količini 3-4 l/ha, uz utrošak vode 300-500 l/ha (30-40 ml u 3-5 l vode na 100 m2). Primjenjuje se u fazi mirovanja nasada (od studenoga do početka ožujka). Posušeni korovi ne smiju se koristiti za ishranu domaćih životinja.
Dodatne informacije: Namijenjeno je suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova: - loboda (Chenopodium spp.), hrapavog šćira (Amaranthus retroflexus), svinjka (Sonchus spp.), kostriša (Senecio spp.), običnog kužnjaka (Datura stramonium), velikog dvornika (Polygonum persicaria), čestoslavice (Veronica spp.), konice (Galinsoga spp.), tuštova (Portulaca spp.), divlje rotkve (Raphanus spp.), cecelja (Oxalis spp.) i dr. Kod primjene nakon nicanja, u višoj količini, suzbija i neke višegodišnje korove: zubaču (Cynodon dactylon) i slak (Convolvulus spp.)

Koštičavo voće

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se isključivo u trake od jeseni do ranog proljeća. U mladim nasadima, starijim od jedne godine, za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u količini 3-4 l/ha, uz utrošak vode 300-500 l/ha (30-40 ml u 3-5 l vode na 100 m2). Primjenjuje se u fazi mirovanja nasada (od studenoga do početka ožujka). Posušeni korovi ne smiju se koristiti za ishranu domaćih životinja.
Dodatne informacije: Namijenjeno je suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova: - loboda (Chenopodium spp.), hrapavog šćira (Amaranthus retroflexus), svinjka (Sonchus spp.), kostriša (Senecio spp.), običnog kužnjaka (Datura stramonium), velikog dvornika (Polygonum persicaria), čestoslavice (Veronica spp.), konice (Galinsoga spp.), tuštova (Portulaca spp.), divlje rotkve (Raphanus spp.), cecelja (Oxalis spp.) i dr. Kod primjene nakon nicanja, u višoj količini, suzbija i neke višegodišnje korove: zubaču (Cynodon dactylon) i slak (Convolvulus spp.)

Kupus
(Brassica oleracca var. capitata)
Karenca: 42 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se isključivo u trake od jeseni do ranog proljeća. U količini 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2), primjenom prije rasađivanja kupusa. Previsoka doza izaziva oštećenja na kupusu. Posušeni korovi ne smiju se koristiti za ishranu domaćih životinja.
Dodatne informacije: Namijenjeno je suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova: - loboda (Chenopodium spp.), hrapavog šćira (Amaranthus retroflexus), svinjka (Sonchus spp.), kostriša (Senecio spp.), običnog kužnjaka (Datura stramonium), velikog dvornika (Polygonum persicaria), čestoslavice (Veronica spp.), konice (Galinsoga spp.), tuštova (Portulaca spp.), divlje rotkve (Raphanus spp.), cecelja (Oxalis spp.) i dr. Kod primjene nakon nicanja, u višoj količini, suzbija i neke višegodišnje korove: zubaču (Cynodon dactylon) i slak (Convolvulus spp.)

Luk (osim mladi luk)
(Allium cepa var. cepa)
Karenca: 42 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se isključivo u trake od jeseni do ranog proljeća. - iz sjemena, sredstvo treba primijeniti na jedan od slijedećih načina: -jednokratno: 1 l/ha (10 ml/100 m2), u fazi 2 lista; 1,5 l/ha (15 ml/100 m2), u fazi 3-4 lista, -dvokratno: 0,5 l/ha (5 ml/100 m2), u fazi 2 lista i 10-15 dana kasnije, 0,75 l/ha (7,5 ml/100 m2), u fazi 3 lista i 10-15 dana kasnije 0,2 l/ha (2 ml/100 m2), u dvije razdvojene primjene počevši od prvog pravog lista, -trokratno: 0,1 l/ha (1 ml na 100 m2), u fazi prvog pravog lista, te u još dvije razdvojene primjene po 0,2 l/ha (2 ml na 100 m2), u razmaku 7-10 dana iza svake primjene. - iz lučica i presadnica, u količini 1,5 l/ha (15 ml na 100 m2), primjenom u razdvojenoj aplikaciji u dva ili tri roka primjene. Primjenjuje se kada luk iz lučice razvije barem dva prava lista, tj. kada se presadnice "prime". Najbolji učinak se postiže kada su korovi u mlađem razvojnom stadiju, a razmak između tretiranja treba iznositi od 10-15 dana. Ako se primjenjuje za hladna vremena ili ako dođe do obilnijih padalina (ili kod obilnijeg navodnjavanja kišenjem), mogu se pojaviti prolazna oštećenja lista. Ne smije se koristiti u proizvodnji mladog luka za salatu. Posušeni korovi ne smiju se koristiti za ishranu domaćih životinja.
Dodatne informacije: Namijenjeno je suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova: - loboda (Chenopodium spp.), hrapavog šćira (Amaranthus retroflexus), svinjka (Sonchus spp.), kostriša (Senecio spp.), običnog kužnjaka (Datura stramonium), velikog dvornika (Polygonum persicaria), čestoslavice (Veronica spp.), konice (Galinsoga spp.), tuštova (Portulaca spp.), divlje rotkve (Raphanus spp.), cecelja (Oxalis spp.) i dr. Kod primjene nakon nicanja, u višoj količini, suzbija i neke višegodišnje korove: zubaču (Cynodon dactylon) i slak (Convolvulus spp.),

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 14.1.2004.
Registracija važi do 21.6.2017.
Krajnji rok za prodaju zaliha 21.12.2017.
Krajnji rok za primjenu zaliha 21.6.2018.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/03-01/276 14.01.200421.06.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/03-01/276 22.12.2004
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/03-01/27627.08.2008
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/03-01/27621.10.2010
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/1 09.01.2006
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0103.01.2014
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/03-01/27602.03.2017
Ukidanje registracijeUP/I-320-20/03-01/27607.06.2017