GerBA 4 LG

Sredstvo GERBA 4 LG je regulator rasta na osnovi aktivne tvari 6-benziladenin.

Proizvodu GerBA 4 LG je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 09.08.2017. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 0,04% 6-benziladenin (BA)
Datum registracije 14.04.2017.
Registracija vrijedi do 09.08.2017.
Krajnji rok za prodaju zaliha 09.08.2017.
Krajnji rok za primjenu zaliha 09.08.2017.
Proizvodi Ugrenović d.o.o.
Distributeri -

Aktivne tvari