Geoxe

GEOXE je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu i voćarstvu.

Količina djelatne tvari u % 50,00% Fludioksonil
Datum registracije 02.05.2016.
Registracija vrijedi do 31.10.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Fludioksonil (50,00%)

U kombinaciji sa ciprodinilom koristi se za suzbijanje sive plijesni. Djeluju kao inhibitori disanja mitohondrijima. Fludioksonil je fungicid sa površinskim djelovanjem. LD50 5000. S.O. = III. T - 2. Karenca: 21 dan vino...