Gaucho FS 600 ROT

Obavještavamo korisnike da će sredstvu uskoro biti ukinuta registracija te da će početi teći rok za prodaju zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Sistemični insekticid. KOD KRUMPIRA DOZVOLJENA JE PRIMJENA SREDSTVA SAMO U ZAŠTIĆENOM PROSTORU KOJI JE TRAJNI STAKLENIK. SADNJA/SJETVA TRETIRANOG SJEMENA KRUMPIRA I OZIMIH ŽITARICA DOZVOLJENA JE SAMO U ZAŠTIĆENOM PROSTORU KOJI JE TRAJNI STAKLENIK. USJEV MORA OSTATI U ZAŠTIĆENOM PROSTORU KOJI JE TRAJNI STAKLENIK TIJEKOM CIJELOG SVOJEG ŽIVOTNOG VIJEKA.
Registarski broj UP/I-320-20/99-01/1
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrirana suspenzija za tretiranje sjemena
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, tretiranje sjemena, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Imidakloprid582138261-41-3600,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 42 dana
krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Primjena: Tretiranje gomolja u količini 20-40 ml preparata/100 kg gomolja kod sadnje krumpira s automatskim i poluautomatskim sadilicama uz utrošak vode 80-300 L/ha ovisno o tipu prskalice ili prskanjem u brazde neposredno pred sadnju krumpira u dozi 0,6 L/ha uz utrošak 300 L/ha vode. Za suzbijanje štetnika u krumpiru tretiranjem gomolja s automatskim i poluautomatskim sadilicama ili prskanjem u brazde sredstvo GAUCHO FS 600 ROT smije se primijeniti samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik. Tretirano sjeme krumpira sredstvom GAUCHO FS 600 ROT smije se saditi samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik i usjev mora ostati u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik tijekom cijelog svojeg životnog vijeka. Tretirani gomolji krumpira ne smiju se koristiti za ishranu životinja, riba i ljudi.

majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha)
Primjena: Tretiranje gomolja u količini 20-40 ml preparata/100 kg gomolja kod sadnje krumpira s automatskim i poluautomatskim sadilicama uz utrošak vode 80-300 L/ha ovisno o tipu prskalice ili prskanjem u brazde neposredno pred sadnju krumpira u dozi 0,6 L/ha uz utrošak 300 L/ha vode. Za suzbijanje štetnika u krumpiru tretiranjem gomolja s automatskim i poluautomatskim sadilicama ili prskanjem u brazde sredstvo GAUCHO FS 600 ROT smije se primijeniti samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik. Tretirano sjeme krumpira sredstvom GAUCHO FS 600 ROT smije se saditi samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik i usjev mora ostati u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik tijekom cijelog svojeg životnog vijeka. Tretirani gomolji krumpira ne smiju se koristiti za ishranu životinja, riba i ljudi.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Tretiranje gomolja u količini 20-40 ml preparata/100 kg gomolja kod sadnje krumpira s automatskim i poluautomatskim sadilicama uz utrošak vode 80-300 L/ha ovisno o tipu prskalice ili prskanjem u brazde neposredno pred sadnju krumpira u dozi 0,6 L/ha uz utrošak 300 L/ha vode. Za suzbijanje štetnika u krumpiru tretiranjem gomolja s automatskim i poluautomatskim sadilicama ili prskanjem u brazde sredstvo GAUCHO FS 600 ROT smije se primijeniti samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik. Tretirano sjeme krumpira sredstvom GAUCHO FS 600 ROT smije se saditi samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik i usjev mora ostati u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik tijekom cijelog svojeg životnog vijeka. Tretirani gomolji krumpira ne smiju se koristiti za ishranu životinja, riba i ljudi.

žičnjaci
(Elateridae)
Primjena: Suzbija rani napad žičnjaka te smanjuje štete od kasnog napada žičnjaka tretiranjem gomolja u količini 40 ml preparata/100 kg gomolja kod sadnje krumpira s automatskim i poluautomatskim sadilicama uz utrošak vode 80-300 L/ha ovisno o tipu prskalice ili prskanjem u brazde neposredno pred sadnju krumpira u dozi 0,6 L/ha uz utrošak 300 L/ha vode. Za suzbijanje štetnika u krumpiru tretiranjem gomolja s automatskim i poluautomatskim sadilicama ili prskanjem u brazde sredstvo GAUCHO FS 600 ROT smije se primijeniti samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik. Tretirano sjeme krumpira sredstvom GAUCHO FS 600 ROT smije se saditi samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik i usjev mora ostati u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik tijekom cijelog svojeg životnog vijeka. Tretirani gomolji krumpira ne smiju se koristiti za ishranu životinja, riba i ljudi.

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: Tretiranje gomolja u količini 40 ml preparata/100 kg gomolja kod sadnje krumpira s automatskim i poluautomatskim sadilicama uz utrošak vode 80-300 L/ha ovisno o tipu prskalice ili prskanjem u brazde neposredno pred sadnju krumpira u dozi 0,6 L/ha uz utrošak 300 L/ha vode. Za suzbijanje štetnika u krumpiru tretiranjem gomolja s automatskim i poluautomatskim sadilicama ili prskanjem u brazde sredstvo GAUCHO FS 600 ROT smije se primijeniti samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik. Tretirano sjeme krumpira sredstvom GAUCHO FS 600 ROT smije se saditi samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik i usjev mora ostati u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik tijekom cijelog svojeg životnog vijeka. Tretirani gomolji krumpira ne smiju se koristiti za ishranu životinja, riba i ljudi.

Ozime žitarice

Karenca: Osigurana vremenom i načinom primjene
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Tretiranje sjemena žitarica u količini 60 ml/100 kg sjemena u cilju suzbijanja lisnih uši(Aphididae). Tretirano sjeme ozimih žitarica smije se sijati samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik i usjev mora ostati u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik tijekom cijelog svojeg životnog vijeka. Sredstvo je namijenjeno samo za profesionalnu primjenu. Tretiranje sjemena ozimih žitarica smiju obavljati samo tvrtke ovlaštene za tu djelatnost. Tretiranje sjemena smije se obavljati samo odgovarajućim uređajima za tretiranje sjemena koji moraju raditi na temelju najboljih dostupnih tehnika kako bi se smanjila mogućnost otprašivanja tijekom primjene na sjeme, skladištenja, prijevoza i sjetve. Prilikom dorade sjemena moraju se koristiti polimeri i ljepila koji omogućuju bolje prianjanje sredstva za zaštitu bilja na sjeme, osim ako ih sredstvo već ne sadrži, u svrhu smanjenja otprašivanja. Sjeme već tretirano sredstvom za zaštitu bilja ne smije se ponovno tretirati istim ili drugim sredstvom. Veliki pogoni za doradu sjemena moraju pročišćavati otpadne vode ili imati odgovarajuće spremnike. Tretirano sjeme ne smije se koristiti za hranu ljudi, životinja i industrijsku preradu.
Dodatne informacije: Na ambalažu s tretiranim sjemenom ozimih žitarica treba navesti sljedeća ograničenja: „UPOZORENJE: Sjeme je tretirano s aktivnom tvari imidakloprid. Tretirano sjeme smije se sijati samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik i usjev mora ostati u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik tijekom cijelog svojeg životnog vijeka. Opasno za pčele. Prilikom sjetve tretiranog sjemena moraju se koristiti odgovarajuće sijačice koje omogućuju visoki stupanj inkorporacije u tlo, smanjuju na najmanju mjeru prosipanje i širenje prašine. Zabranjena je sjetva tretiranog sjemena pneumatskim sijačicama s podtlakom bez nadogradnje. Tretirano sjeme preporučuje se sijati kada je temperatura zraka niža od 12 °C. Općenite preporuke: Rasuto sjeme treba odmah pokupiti i ukloniti. Tretirano sjeme ne ostavljati na površini tla. Tretirano sjeme i njegove ostatke, kao što su smrvljeno zrno i prašina ne smiju dospjeti u vode.“

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P309 + P311U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 1.3.2000.
Registracija važi do 1.3.2021.
Krajnji rok za prodaju zaliha 1.9.2021.
Krajnji rok za primjenu zaliha 1.6.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/99-01/101.03.200001.03.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/99-01/112.09.2003
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/11-01/16002.09.2011
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/12-01/23221.09.2012
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/13-01/31111.09.2013
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1214.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/17-03/3303.03.2017
Ograničenje primjeneUP/I-320-20/18-03/14918.09.2018