Galben M

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani fungicid za suzbijanje biljnih bolesti.
Registarski broj UP/I-320-20/04-01/71
Vlasnik registracije FMC Corporation
Distributeri AgroChem MAKS d.o.o., zastupnik
AgroChem MAKS d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva močivo prašivo
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Benalaksil41671626-11-480,00 g/kgec.europa.eu
Mankozeb348018-01-7 (prije 8065-67-5)650,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 42 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 200-250 g sredstva u 100 l vode

Vinova loza (stolne sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 35 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 200-250 g sredstva u 100 l vode

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 200-250 g u 60-80 l vode na 1000 m^2

Rajčica
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 25-30 g u 8-10 l vode na 100 m^2

Krastavac
(Cucumis sativus)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 40-60 g u 8-10 l vode na 100 m^2

Duhan
(Nicotiana spp.)
Karenca: 28 dana
plamenjača
(Peronospora tabacina)
Primjena: Primjeniti jedanput u rasadu duhana i to tri dana prije presađivanja. U polju se primjenjuje prvi puta nakon što duhan razvije četvrti list, a zatim u razmacima od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 2,5-3 kg/ha ili u koncentraciji 0,25-0,3%

Soja
(Glycine max)
Karenca: 49 dana
plamenjača
(Peronospora manshurica)
Primjena: Prvi puta se primjenjuje kod jače pojave znakova bolesti prije cvatnje idrugi put, prema potrebi, u vrijeme cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H361Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na neroneno dijete .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 21.4.2004.
Registracija važi do 1.2.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha 1.8.2020.
Krajnji rok za primjenu zaliha 1.8.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/04-01/7121.04.200401.02.2020
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/04-01/7123.08.2004
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/04-01/71 27.02.2007
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/04-01/71 01.02.2010
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/04-01/71 04.03.2010
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1616.01.2014
Ukidanje registracijeUP/I-320-20/04-01/7117.01.2020