Futura 50 WP

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i cvjećarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/01-01/217
Vlasnik registracije SHARDA Worldwide Exports Private Limited
Distributeri CHROMOS AGRO d.o.o., zastupnik
CHROMOS AGRO d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva močivo prašivo
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ukrasno bilje
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Folpet75133-07-3500,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 42 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Preventivno. Primjenjuje se u količini od 200 g u 100 l vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

crvena palež
(Pseudopeziza tracheiphila)
Primjena: Preventivno. Primjenjuje se u količini od 250 g u 100 l vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 21 dan
krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: Preventivno. Primjenjuje se u količini od 200 g u 100 l vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije:

Vinova loza (stolne sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 35 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Preventivno.200 g u 100 l vode. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena. Ne smije se mješati s insekticidima na osnovi diklorvosa, heptenofosa, i dimetoata, uljnim sredstvima, i sredstvima lužnate reakcije uključujući i bordošku juhui ostale bakarne fungicide. Škropivo treba odmah utrošiti, zbog hidrolize.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

crvena palež
(Pseudopeziza tracheiphila)
Primjena: Preventivno.Primjena iz zrakoplova nije dopuštena. 250 g u 100 l vode. Ne smije se mješati s insekticidima na osnovi diklorvosa, heptenofosa, i dimetoata, uljnim sredstvima, i sredstvima lužnate reakcije uključujući i bordošku juhui ostale bakarne fungicide. Škropivo treba odmah utrošiti, zbog hidrolize.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 21 dan
krastavost
(Venturia pyrina)
Primjena: Preventivno. Primjenjuje se u količini od 200 g u 100 l vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Šljiva
(Prunus domestica)
Karenca: 21 dan
narančasta pjegavost
(Polystigma rubrum)
Primjena: Preventivno. Primjenjuje se u količini od 200 g u 100 l vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

hrđa
(Tranzschelia pruni-spinosae)
Primjena: Preventivno. Primjenjuje se u količini od 200 g u 100 l vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Cvijeće

Karenca: Nije primjenjivo
ascochyta
(Ascochyta spp.)
Primjena: Prije početka cvatnje.15-20 g u 3-6 l vode na 100 m2. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

septorija
(Septoria spp.)
Primjena: Primjenjuje se prije početka cvatnje.15 - 20 g u 3 - 6 l vode na 100 m2. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

alternaria
(Alternaria spp.)
Primjena: Primjenjuje se prije početka cvatnje. 15 - 20 g u 3 - 6 l vode na 100 m2. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H332Štetno ako se udiše.
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H400Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P264Nakon uporabe temeljito oprati …
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P304 + P340AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P337 + P313Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 30.1.2002.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/01-01/217 30.01.200231.12.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/01-01/21717.01.2013
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/2016.01.2014