Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Futura 50 WP

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i cvjećarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/01-01/217
Vlasnik registracije SHARDA Worldwide Exports Private Limited
Adresa vlasnika rješenja Holm ,29th Road , Bandra (West) , Domnic Mumbai - 400050, Indija
Distributeri CHROMOS AGRO d.o.o.
CHROMOS AGRO d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva močivo prašivo
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene ukrasno bilje, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 30.01.2002.
Registracija važi do 31.12.2028.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Folpet 500 g/kg

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
- 1 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
- 100 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
- 250 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
- 500 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
- 5 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 21 dan
krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: Preventivno. Primjenjuje se u količini od 200 g u 100 l vode.
Dodatne informacije:
Vinova loza (stolne sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 35 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Preventivno.200 g u 100 l vode. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena. Ne smije se mješati s insekticidima na osnovi diklorvosa, heptenofosa, i dimetoata, uljnim sredstvima, i sredstvima lužnate reakcije uključujući i bordošku juhui ostale bakarne fungicide. Škropivo treba odmah utrošiti, zbog hidrolize.

crvena palež
(Pseudopeziza tracheiphila)
Primjena: Preventivno.Primjena iz zrakoplova nije dopuštena. 250 g u 100 l vode. Ne smije se mješati s insekticidima na osnovi diklorvosa, heptenofosa, i dimetoata, uljnim sredstvima, i sredstvima lužnate reakcije uključujući i bordošku juhui ostale bakarne fungicide. Škropivo treba odmah utrošiti, zbog hidrolize.
Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 21 dan
krastavost
(Venturia pyrina)
Primjena: Preventivno. Primjenjuje se u količini od 200 g u 100 l vode.
Šljiva
(Prunus domestica)
Karenca: 21 dan
narančasta pjegavost
(Polystigma rubrum)
Primjena: Preventivno. Primjenjuje se u količini od 200 g u 100 l vode.

hrđa
(Tranzschelia pruni-spinosae)
Primjena: Preventivno. Primjenjuje se u količini od 200 g u 100 l vode.
Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 42 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Preventivno. Primjenjuje se u količini od 200 g u 100 l vode.

crvena palež
(Pseudopeziza tracheiphila)
Primjena: Preventivno. Primjenjuje se u količini od 250 g u 100 l vode.
Cvijeće
Karenca: Nije primjenjivo
septorija
(Septoria spp.)
Primjena: Primjenjuje se prije početka cvatnje.15 - 20 g u 3 - 6 l vode na 100 m2. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

alternaria
(Alternaria spp.)
Primjena: Primjenjuje se prije početka cvatnje. 15 - 20 g u 3 - 6 l vode na 100 m2. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

ascochyta
(Ascochyta spp.)
Primjena: Prije početka cvatnje.15-20 g u 3-6 l vode na 100 m2. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H332 Štetno ako se udiše.
H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P264 Nakon uporabe temeljito oprati …
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P304 + P340 AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P308 + P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P333 + P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/01-01/217 30.01.2002. 31.12.2028.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/01-01/217 17.01.2013. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/20 16.01.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/01-01/217 06.10.2023. -

Primjena na kulture