Furore Super

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Herbicid za suzbianje uskolisnih sjemenskih i nekih višegodišnjih travnih korova u šećernoj repi, soji i suncokretu.
Registarski broj UP/I-320-20/03-01/183
Vlasnik registracije Bayer CropScience AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva emulzija, ulje u vodi
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Fenoksaprop-P484113158-40-069,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 56 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Tretiranje se obavlja u fazi 2 lista do pojave prvog koljenca, a najbolje se djelovanje postiže kada trave imaju 2- 4 lista. Tretirati se može neovisno o razvojnim fazama kultura, svakako do zatvaranja redova. Ne suzbija slijedeće travne vrste: piriku ( Agropyron repens), vlasulje (Festuca ovina, F. pratensis), ljulj ( Lolium perenne, L. multiflorum)i vlasnjače (Poa annua, Poa pratensis).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Ne suzbija slijedeće travne vrste: piriku (Agropyron repens), vlasulje (Festuca ovina, F pratensisi, ljulj (Lolium perenne, L. multiflorum), i vlasnjače (poa annua, P. pratensis).

višegodišnji travni korovi
Primjena: Tretiranje se obavlja u fazi 2 lista do pojave prvog koljenca, a najbolje se djelovanje postiže kada trave imaju 2- 4 lista. Tretirati se može neovisno o razvojnim fazama kultura, svakako do zatvaranja redova. Ne suzbija slijedeće travne vrste: piriku ( Agropyron repens), vlasulje (Festuca ovina, F. pratensis), ljulj ( Lolium perenne, L. multiflorum)i vlasnjače (Poa annua, Poa pratensis).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Ne suzbija slijedeće travne vrste: piriku (Agropyron repens), vlasulje (Festuca ovina, F pratensisi, ljulj (Lolium perenne, L. multiflorum), i vlasnjače (poa annua, P. pratensis).

Soja
(Glycine max)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: 1,0-1,2 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova: divlje zobi (Avena spp.), mišjeg repka (Alopecurus myosuroides), koštana (Echinochloa crus- galli), svračice (Digitarta spp.), divljeg prosa (Panicum spp.), muhare (Setaria spp.) i divljeg sirka (Sorghum halepense) iz sjemena. Tretiranje se obavlja u fazi 2 lista do pojave prvog koljenca, a najbolje se djelovanje postiže kada trave imaju 2-4 lista. • 1,8-2 l/ha za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma kada je visine 10-20 cm, • 2,5-3 l/ha kada je divlji sirak 20-40 cm visok, odnosno na prethodno tretiranje može se izvršiti dodatni tretman (razdvojena primjena- split aplikacija). Tretirati se može neovisno o razvojnim fazama kultura, svakako do zatvaranja redova. Ne suzbija slijedeće travne vrste: piriku (Agropyron repens), vlasulje (Festuca ovina), (F pratensis), ljulj (Lolium perenne, L. multiflorum), i vlasnjače (poa annua, P. pratensis).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji travni korovi
Primjena: 1,0-1,2 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova: divlje zobi (Avena spp.), mišjeg repka (Alopecurus myosuroides), koštana (Echinochloa crus- galli), svračice (Digitarta spp.), divljeg prosa (Panicum spp.), muhare (Setaria spp.) i divljeg sirka (Sorghum halepense) iz sjemena. Tretiranje se obavlja u fazi 2 lista do pojave prvog koljenca, a najbolje se djelovanje postiže kada trave imaju 2-4 lista. • 1,8-2 l/ha za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma kada je visine 10-20 cm, • 2,5-3 l/ha kada je divlji sirak 20-40 cm visok, odnosno na prethodno tretiranje može se izvršiti dodatni tretman (razdvojena primjena- split aplikacija). Tretirati se može neovisno o razvojnim fazama kultura, svakako do zatvaranja redova. Ne suzbija slijedeće travne vrste: piriku (Agropyron repens), vlasulje (Festuca ovina), (F pratensis), ljulj (Lolium perenne, L. multiflorum), i vlasnjače (poa annua, P. pratensis).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Suncokret
(Helianthus annuus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: 1,0-1,2 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova: divlje zobi (Avena spp.), mišjeg repka (Alopecurus myosuroides), koštana (Echinochloa crus- galli), svračice (Digitarta spp.), divljeg prosa (Panicum spp.), muhare (Setaria spp.) i divljeg sirka (Sorghum halepense) iz sjemena. Tretiranje se obavlja u fazi 2 lista do pojave prvog koljenca, a najbolje se djelovanje postiže kada trave imaju 2-4 lista. • 1,8-2 l/ha za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma kada je visine 10-20 cm, • 2,5-3 l/ha kada je divlji sirak 20-40 cm visok, odnosno na prethodno tretiranje može se izvršiti dodatni tretman (razdvojena primjena- split aplikacija). Tretirati se može neovisno o razvojnim fazama kultura, svakako do zatvaranja redova. Ne suzbija slijedeće travne vrste: piriku (Agropyron repens), vlasulje (Festuca ovina), (F pratensis), ljulj (Lolium perenne, L. multiflorum), i vlasnjače (poa annua, P. pratensis).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji travni korovi
Primjena: 1,0-1,2 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova: divlje zobi (Avena spp.), mišjeg repka (Alopecurus myosuroides), koštana (Echinochloa crus- galli), svračice (Digitarta spp.), divljeg prosa (Panicum spp.), muhare (Setaria spp.) i divljeg sirka (Sorghum halepense) iz sjemena. Tretiranje se obavlja u fazi 2 lista do pojave prvog koljenca, a najbolje se djelovanje postiže kada trave imaju 2-4 lista. • 1,8-2 l/ha za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma kada je visine 10-20 cm, • 2,5-3 l/ha kada je divlji sirak 20-40 cm visok, odnosno na prethodno tretiranje može se izvršiti dodatni tretman (razdvojena primjena- split aplikacija). Tretirati se može neovisno o razvojnim fazama kultura, svakako do zatvaranja redova. Ne suzbija slijedeće travne vrste: piriku (Agropyron repens), vlasulje (Festuca ovina), (F pratensis), ljulj (Lolium perenne, L. multiflorum), i vlasnjače (poa annua, P. pratensis).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 5.11.2003.
Registracija važi do 1.7.2013.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 1.1.2015.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/03-01/183 05.11.200301.07.2013
Ukidanje dozvole po službenoj dužnostiUP/I-320-20/03-01/18328.06.2013