Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

FUGA DELTA

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva FUGA DELTA je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u ozimim žitaricama.
Registarski broj UP/I-320-20/14-01/177
Vlasnik registracije FMC Agricultural Solutions A/S
Adresa vlasnika rješenja Thyboronvej 78, DK-7673 Harbooore, Danska
Distributeri -

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene ratarstvo
Način djelovanja zemljišno, kontaktno
Upotreba sredstva prskanje traktorskim prskalicama

Važni datumi

Datum registracije 21.06.2018.
Registracija važi do 31.12.2023.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Diflufenikan 200 g
Flufenacet 400 g

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
HDPE 20 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 100 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 250 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 500 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 3 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 10 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
fluorinated HDPE 100 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
fluorinated HDPE 250 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
fluorinated HDPE 500 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
fluorinated HDPE 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
fluorinated HDPE 3 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
fluorinated HDPE 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
fluorinated HDPE 10 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
fluorinated HDPE 15 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
fluorinated HDPE 20 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE/PA 15 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE/PA 20 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 100 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 250 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 500 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 3 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 10 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 15 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Ozima tvrda (durum) pšenica
(Triticum durum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj durum pšenici,u količini 0,6 L/ha (60 ml na 1000 m2). Sredstvo se može primijeniti prije nicanja (pre-em) ili nakon nicanja (post-em) do 3 lista (BBCH 13) kulture. Ograničenja: Sredstvo FUGA DELTA smije se primijeniti svake treće godine na istoj površini. Ne prskati žitarice koje su posijane plitko. Utrošak vode: 200-400 L/ha. Broj primjena: 1 svake treće godine na istoj površini. Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.
Ozimi ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimom ječmu,u količini 0,6 L/ha (60 ml na 1000 m2). Sredstvo se može primijeniti prije nicanja (pre-em) ili nakon nicanja (post-em) do 3 lista (BBCH 13) kulture. Ograničenja: Sredstvo FUGA DELTA smije se primijeniti svake treće godine na istoj površini. Ne prskati žitarice koje su posijane plitko. Utrošak vode: 200-400 L/ha. Broj primjena: 1 svake treće godine na istoj površini. Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.
Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenici,u količini 0,6 L/ha (60 ml na 1000 m2). Sredstvo se može primijeniti prije nicanja (pre-em) ili nakon nicanja (post-em) do 3 lista (BBCH 13) kulture. Ograničenja: Sredstvo FUGA DELTA smije se primijeniti svake treće godine na istoj površini. Ne prskati žitarice koje su posijane plitko. Utrošak vode: 200-400 L/ha. Broj primjena: 1 svake treće godine na istoj površini. Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.
Ozima raž
(Secale cereale)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj raži,u količini 0,6 L/ha (60 ml na 1000 m2). Sredstvo se može primijeniti prije nicanja (pre-em) ili nakon nicanja (post-em) do 3 lista (BBCH 13) kulture. Ograničenja: Sredstvo FUGA DELTA smije se primijeniti svake treće godine na istoj površini. Ne prskati žitarice koje su posijane plitko. Utrošak vode: 200-400 L/ha. Broj primjena: 1 svake treće godine na istoj površini. Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.
Pšenoraž, ozima
(Triticale (x Triticale))
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenoraži,u količini 0,6 L/ha (60 ml na 1000 m2). Sredstvo se može primijeniti prije nicanja (pre-em) ili nakon nicanja (post-em) do 3 lista (BBCH 13) kulture. Ograničenja: Sredstvo FUGA DELTA smije se primijeniti svake treće godine na istoj površini. Ne prskati žitarice koje su posijane plitko. Utrošak vode: 200-400 L/ha. Broj primjena: 1 svake treće godine na istoj površini. Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H373 Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P260 Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P264 Nakon uporabe temeljito oprati …
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P314 U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208 Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1 Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 1 Zbog zaštite podzemnih voda/organizama u tlu ne upotrebljavati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupine aktivnih tvari, gdje je bitno) više od (navodi se vremenski razmak ili broj primjena).
SPe 2 Zbog zaštite podzemnih voda/vodenih organizama ne upotrebljavati na (navodi se tip tla ili drugi posebni uvjeti) tlu.
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-UP/I-320-20/14-01/177 21.06.2018. 31.12.2023.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/14-01/177 01.04.2019. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/14-01/177 29.06.2020. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-UP/I-320-20/14-01/177 14.10.2021. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-UP/I-320-20/14-01/177 07.06.2022. -