Force 20 CS

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Insekticid za suzbijanje štetnika u tlu u kukuruzu i šećernoj repi.
Registarski broj UP/I-320-20/05-01/252
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Distributeri Syngenta Agro d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva inkapsulirana suspenzija
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Teflutrin45179538-32-2200,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz
(Zea mays)
Karenca: Smije se silirati najranije u fazi mliječne zriobe
žičnjaci
(Elateridae)
Primjena: 300 ml sredstva na 100 kg sjemena.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Tretirano sjeme ne smije se ostavljati na površini tla niti koristiti za ishranu ljudi i životinja. Ne preporučuje se nanositi sredstvo na sjeme koje sadrži više od 16 % vlage. Kukuruz se smije silirati najranije u fazi mliječne zriobe.

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: 300 ml sredstva na 100 kg sjemena.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Tretirano sjeme ne smije se ostavljati na površini tla niti koristiti za ishranu ljudi i životinja. Ne preporučuje se nanositi sredstvo na sjeme koje sadrži više od 16 % vlage. Kukuruz se smije silirati najranije u fazi mliječne zriobe.

grčice hrušta
(Melolontinae)
Primjena: 300 kg sredstva na 100 kg sjemena.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Tretirano sjeme ne smije se ostavljati na površini tla niti koristiti za ishranu ljudi i životinja. Ne preporučuje se nanositi sredstvo na sjeme koje sadrži više od 16 % vlage. Kukuruz se smije silirati najranije u fazi mliječne zriobe.

rovac
(Gryllotalpa gryllotalpa)
Primjena: 300 ml sredstva na 100 kg sjemena.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Tretirano sjeme ne smije se ostavljati na površini tla niti koristiti za ishranu ljudi i životinja. Ne preporučuje se nanositi sredstvo na sjeme koje sadrži više od 16 % vlage. Kukuruz se smije silirati najranije u fazi mliječne zriobe.

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: Osigurana vremenom i načinom primjene (90 dana)
žičnjaci
(Elateridae)
Primjena: 18 ml/ha najčešće u kombinaciji s fungicidom i sredstvom za piliranje sjemena.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Tretirano sjeme ne smije se ostavljati na površini tla niti koristiti za ishranu ljudi, životinja i riba. Ne preporučuje se nanositi sredstvo na sjeme koje sadrži više od 16% vlage.

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: 18 ml sredstva po sjetvenoj jedinici (ha) najčešće u kombinaciji fungicidom i sredstvom za piliranje sjemena.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Tretirano sjeme ne smije se ostavljati na površini tla niti koristiti za ishranu ljudi, životinja i riba. Ne preporučuje se nanositi sredstvo na sjeme koje sadrži više od 16% vlage.

grčice hrušta
(Melolontinae)
Primjena: 18 ml sredstva po sjetvenoj jedinisi (ha), najčešće u kombinaciji s fungicidom i sredstvom za piliranje sjemena.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Tretirano sjeme ne smije se ostavljati na površini tla niti koristiti za ishranu ljudi, životinja i riba. Ne preporučuje se nanositi sredstvo na sjeme koje sadrži više od 16% vlage.

rovac
(Gryllotalpa gryllotalpa)
Primjena: 18 ml sredstva po ha najčešće u kombinaciji s fungicidom i sredstvom za piliranje sjemena.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Tretirano sjeme ne smije se ostavljati na površini tla niti koristiti za ishranu ljudi, životinja i riba. Ne preporučuje se nanositi sredstvo na sjeme koje sadrži više od 16% vlage.

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
žičnjaci
(Agriotes spp.)
Primjena: U količini 100 ml/100 kg sjemena.

crni žitarac
(Zabrus tenebrioides)
Primjena: U količini 100-150 ml/100 kg sjemena.

Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
žičnjaci
(Agriotes spp.)
Primjena: U količini 100 ml/100 kg sjemena.

crni žitarac
(Zabrus tenebrioides)
Primjena: U količini 100-150 ml/100 kg sjemena.

Suncokret
(Helianthus annuus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
žičnjaci
(Agriotes spp.)
Primjena: U količini 250 ml/100 kg sjemena.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 10.3.2006.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/05-01/252 10.03.200631.12.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/25225.07.2013
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0407.01.2014