Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Fonganil Gold

Proizvodu Fonganil Gold je ukinuta/istekla registracije na dan 24.03.2023. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Fungicid namijenjen za suzbijanje bolesti koje uzrokuju Phytophthora i Pythium vrste na voćkama, jagodi, povrću, duhanu, ukrasnom bilju, crnogoričnom i bjelogoričnom drveću te travnjacima.
Registarski broj UP/I-320-20/08-01/27
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Adresa vlasnika rješenja Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Švicarska
Distributeri Syngenta Agro d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za otopinu
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene povrćarstvo, ukrasno bilje, travnjaštvo, šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva zalijevanje, prskanje

Važni datumi

Datum registracije 14.12.2010.
Registracija važi do 24.03.2023.
Datum isteka za prodaju zaliha 24.06.2023.
Datum isteka za korištenje zaliha 24.03.2024.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Metalaksil-M 465.2 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
PET 250 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
PET 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE/PA 250 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Cvijeće
Karenca: Nije primjenjivo.
truleži korijena
(Phytophthora spp.)
Primjena: Potrebna količina sredstva primjenjuje se na zemljani supstrat i ravnomjerno umiješa, neposredno prije sadnje.
Dodatne informacije: Zalijevanjem u količini od 25 ml sredstva na 5-10 l vode na m3 supstrata. Ulončene biljke tretiraju se nakon sadnje zalijevanjem u koncentraciji 0,013% uz utrošak 50-100 ml otopine po loncu promjera 10-14 cm, odnosno 50 ml otopine po loncu promjera manjeg od 9 cm. Sredstvo po mogućnosti primjeniti na vlažnu zemlju. Nakon tretiranja zalijevanjem potrebno je odmah doliti zemlji vodu, kako bi aktivna tvar dospjela u zonu korijena i kako bi se eventualno isprali ostaci otopine na listovima. Po potrebi ponoviti postupak nakon 30-40 dana. Dozvoljena je upotreba sredstva u zaštićenim prostorima.

pythium
(Pythium spp.)
Primjena: Potrebna količina sredstva primjenjuje se na zemljani supstrat i ravnomjerno umiješa, neposredno prije sadnje.
Dodatne informacije: Zalijevanjem u količini od 25 ml sredstva na 5-10 l vode na m3 supstrata. Ulončene biljke tretiraju se nakon sadnje zalijevanjem u koncentraciji 0,013% uz utrošak 50-100 ml otopine po loncu promjera 10-14 cm, odnosno 50 ml otopine po loncu promjera manjeg od 9 cm. Sredstvo po mogućnosti primjeniti na vlažnu zemlju. Nakon tretiranja zalijevanjem potrebno je odmah doliti zemlji vodu, kako bi aktivna tvar dospjela u zonu korijena i kako bi se eventualno isprali ostaci otopine na listovima. Po potrebi ponoviti postupak nakon 30-40 dana. Dozvoljena je upotreba sredstva u zaštićenim prostorima.
Paprika (u zaštićenom prostoru)
(Capsicum annuum)
Karenca: 15 dana
gangrena korijenova vrata
(Phytophthora capsici)
Primjena: Prskanjem u trake širine 30-40 cm u količini od 1 l/ha prije presađivanja, uz inkorporaciju u tlo na dubinu 30-40 cm,uz primjenu vode 300-600 l/ha.
Dodatne informacije: Zalijevanjem u količini od 2 l/ha 20 dana nakon presađivanja uz primjenu 100-1000 l vode/ha. Po potrebi ponoviti nakon 4-6 tjedana. Dozvoljena je upotreba sredstva u zaštićenim prostorima.
Travnjaci
Karenca: Nije primjenjivo
pythium
(Pythium spp.)
Primjena: Kod tek zasijanih travnjaka dopuštene su najviše 3 aplikacije u razmaku od 7-14 dana. Tretiranje je potrebno izvršiti odmah nakon sjetve, te nakon toga zaliti. Kod etabliranih travnjaka, sredstvo primijeniti u periodu povoljnom za razvoj bolesti, u razmaku 10-21 dan uz najviše 3 aplikacije u jednoj sezoni.
Dodatne informacije: Preporučena količina vode na travnjacima je 200-400 l/ha.
Jagoda (u zaštićenom prostoru)
(Fragaria x ananassa)
Karenca: 40 dana
truleži korijena
(Phytophthora spp.)
Primjena: Prskanjem u količini od 2 l/ha prije sadnje, uz inkorporaciju u tlo u području sadnje, uz primjenu vode 300-600 l/ha.
Dodatne informacije: Zalijevanjem prije početka vegetacije u količini od 0,1 ml/biljci uz primjenu 0,1 l vode po biljci. Dozvoljena je upotreba sredstva u zaštićenim prostorima.
Ukrasno bilje
Karenca: Nije primjenjivo
pythium
(Pythium spp.)
Primjena: Potrebna količina sredstva primjenjuje se na zemljani supstrat i ravnomjerno umiješa, neposredno prije sadnje.
Dodatne informacije: Zalijevanjem u količini od 25 ml sredstva na 5-10 l vode na m3 supstrata. Ulončene biljke tretiraju se nakon sadnje zalijevanjem u koncentraciji 0,013% uz utrošak 50-100 ml otopine po loncu promjera 10-14 cm, odnosno 50 ml otopine po loncu promjera manjeg od 9 cm. Sredstvo po mogućnosti primjeniti na vlažnu zemlju. Nakon tretiranja zalijevanjem potrebno je odmah doliti zemlji vodu, kako bi aktivna tvar dospjela u zonu korijena i kako bi se eventualno isprali ostaci otopine na listovima. Po potrebi ponoviti postupak nakon 30-40 dana. Dozvoljena je upotreba sredstva u zaštićenim prostorima.

truleži korijena
(Phytophthora spp.)
Primjena: Potrebna količina sredstva primjenjuje se na zemljani supstrat i ravnomjerno umiješa, neposredno prije sadnje.
Dodatne informacije: Zalijevanjem u količini od 25 ml sredstva na 5-10 l vode na m3 supstrata. Ulončene biljke tretiraju se nakon sadnje zalijevanjem u koncentraciji 0,013% uz utrošak 50-100 ml otopine po loncu promjera 10-14 cm, odnosno 50 ml otopine po loncu promjera manjeg od 9 cm. Sredstvo po mogućnosti primjeniti na vlažnu zemlju. Nakon tretiranja zalijevanjem potrebno je odmah doliti zemlji vodu, kako bi aktivna tvar dospjela u zonu korijena i kako bi se eventualno isprali ostaci otopine na listovima. Po potrebi ponoviti postupak nakon 30-40 dana. Dozvoljena je upotreba sredstva u zaštićenim prostorima.
Crnogorično drveće
Karenca: Nije primjenjivo
truleži korijena
(Phytophthora spp.)
Primjena: Zalijevanjem u količini 1-2,6 ml/biljci prije sadnje te 2,6-8 ml/biljci nakon sadnje u rasadniku, ili 1-2 ml/biljci na početku vegetativnog razvoja. Po potrebi ponoviti nakon 3-6 mjeseci.
Dodatne informacije: Dozvoljena je upotreba sredstva u zaštićenim prostorima.
Bjelogorično drveće
Karenca: Nije primjenjivo
truleži korijena
(Phytophthora spp.)
Primjena: Zalijevanjem u količini 1-2,6 ml/biljci prije sadnje te 2,6-8 ml/biljci nakon sadnje u rasadniku, ili 1-2 ml/biljci na početku vegetativnog razvoja. Po potrebi ponoviti nakon 3-6 mjeseci.
Dodatne informacije: Dozvoljena je upotreba sredstva u zaštićenim prostorima.
Kivi
(Actinidia deliciosa)
Karenca: 180 dana
truleži korijena
(Phytophthora spp.)
Primjena: u količini 1-2 ml/m2. Tretiranje izvršiti zalijevanjem područja korijena u početku vegetacije. Po potrebi ponoviti nakon 2-3 mjeseca.
Duhan
(Nicotiana spp.)
Karenca: 28 dana
pythium
(Pythium spp.)
Primjena: Prskanjem u redove u količini od 1 l/ha prije presađivanja uz inkorporaciju u tlo.
Dodatne informacije: Zaljevanjem nakon presađivanja.

truleži korijena
(Phytophthora spp.)
Primjena: Prskanjem u redove u količini od 1 l/ha prije presađivanja uz inkorporaciju u tlo.
Dodatne informacije: Zaljevanjem nakon presađivanja.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H302 Štetno ako se proguta.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P264 Nakon uporabe temeljito oprati …
P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SPo 2 Nakon uporabe sredstva oprati zaštitnu odjeću.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/08-01/27 14.12.2010. 24.03.2023.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/08-01/27 01.12.2011. -
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjene UP/I-320-20/11-01/208 30.01.2012. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/08-01/27 23.07.2018. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/08-01/27 15.10.2020. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/08-01/27 26.08.2021. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/08-01/27 14.12.2021. -
Ukidanje registracije UP/I-320-20/08-01/27 05.10.2022. -