Fonganil Gold

Fungicid namijenjen za suzbijanje bolesti koje uzrokuju Phytophthora i Pythium vrste na voćkama, jagodi, povrću, duhanu, ukrasnom bilju, crnogoričnom i bjelogoričnom drveću te travnjacima.
Količina djelatne tvari u % 46,52% M - metalaksil
Datum registracije 14.12.2010.
Registracija vrijedi do 14.12.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

M - metalaksil (46,52%)

Sve kombinacije koriste se za suzbijanje plamenjače vinove loze. Kombinacija s bakrom koristi se za suzbijanje plamenjače na hmelju, soji, duhanu, krumpiru, rajčici, kupusu, krastavcima i luku a kombinacija s mankozebom...