Folio Gold

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva FOLIO GOLD je fungicid namijenjen za suzbijanje biljnih bolesti na nekim povrtlarskim kulturama.
Registarski broj UP/I-320-20/12-01/09
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Distributeri Syngenta Agro d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, povrćarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE200,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Metalaksil-M58070630-17-0 36,30 g/lec.europa.eu
Klortalonil2881897-45-6500,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 2 l/ha (200 ml/1000 m2) uz utrošak vode 400-500 l/ha (40-50 l/1000 m2) ovisno o razvojnoj fazi krumpira. Sredstvo se primjenjuje preventivno ili kada se primijete prvi simptomi bolesti. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom jedne vegetacije, uz razmak od 10 dana između primjena.

Dinja (na otvorenom)
(Cucumis melo)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 2 l/ha (200 ml/1000 m2) uz utrošak vode 400-500 l/ha (40-50 l/1000 m2) ovisno o razvojnoj fazi dinje. Sredstvo se primjenjuje preventivno ili kada se primijete prvi simptomi bolesti. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom jedne vegetacije, uz razmak od 10 dana između primjena.

Dinja (u zaštićenom prostoru)
(Cucumis melo)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 2 l/ha (200 ml/1000 m2) uz utrošak vode 400-500 l/ha (40-50 l/1000 m2) ovisno o razvojnoj fazi dinje. Sredstvo se primjenjuje preventivno ili kada se primijete prvi simptomi bolesti. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom jedne vegetacije, uz razmak od 10 dana između primjena.

Luk (na otvorenom)
(Allium cepa var. cepa)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Peronospora destructor)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 2 l/ha (200 ml/1000 m2) uz utrošak vode 400-500 l/ha (40-50 l/1000 m2). Sredstvo se primjenjuje preventivno ili kada se primijete prvi simptomi bolesti. Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom jedne vegetacije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

palež lista
(Botrytis squamosa)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 2 l/ha (200 ml/1000 m2) uz utrošak vode 400-500 l/ha (40-50 l/1000 m2). Sredstvo se primjenjuje preventivno ili kada se primijete prvi simptomi bolesti. Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom jedne vegetacije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Češnjak (na otvorenom)
(Allium sativum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Peronospora destructor)
Primjena: Primjenjuje u količini od 2 l/ha (200 ml/1000 m2) uz utrošak vode 400-500 l/ha (40-50 l/1000 m2). Sredstvo se primjenjuje preventivno ili kada se primijete prvi simptomi bolesti. Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom jedne vegetacije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

palež lista
(Botrytis squamosa)
Primjena: Primjenjuje u količini od 2 l/ha (200 ml/1000 m2) uz utrošak vode 400-500 l/ha (40-50 l/1000 m2). Sredstvo se primjenjuje preventivno ili kada se primijete prvi simptomi bolesti. Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom jedne vegetacije.

Luk kozjak (Ljutika) (na otvorenom)
(Allium cepa var. aggregatum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Peronospora destructor)
Primjena: Primjenjuje u količini od 2 l/ha (200 ml/1000 m2) uz utrošak vode 400-500 l/ha (40-50 l/1000 m2). Sredstvo se primjenjuje preventivno ili kada se primijete prvi simptomi bolesti. Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom jedne vegetacije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

palež lista
(Botrytis squamosa)
Primjena: Primjenjuje u količini od 2 l/ha (200 ml/1000 m2) uz utrošak vode 400-500 l/ha (40-50 l/1000 m2). Sredstvo se primjenjuje preventivno ili kada se primijete prvi simptomi bolesti. Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom jedne vegetacije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Cvjetača (na otvorenom)
(Brassica oleracea var. botrytis)
Karenca: 21 dan
bijela hrđa
(Albugo candida)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 2 l/ha (200 ml/1000 m2) uz utrošak vode 400-500 l/ha (40-50 l/1000 m2) ovisno o razvojnoj fazi kultura. Sredstvo se primjenjuje preventivno ili kada se primijete prvi simptomi bolesti. Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom jedne vegetacije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Brokula (na otvorenom)
(Brassica oleracea var. italica)
Karenca: 21 dan
bijela hrđa
(Albugo candida)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 2 l/ha (200 ml/1000 m2) uz utrošak vode 400-500 l/ha (40-50 l/1000 m2) ovisno o razvojnoj fazi kultura. Sredstvo se primjenjuje preventivno ili kada se primijete prvi simptomi bolesti. Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom jedne vegetacije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H315Nadražuje kožu.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H332Štetno ako se udiše.
H335Može nadražiti dišni sustav.
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPo 2Nakon uporabe sredstva oprati zaštitnu odjeću.
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo 5Prije ponovnog ulaska temeljito provjetriti tretirane površine/staklenike (treba navesti vrijeme) dok se primijenjeno sredstvo ne osuši.

Važni datumi

Datum registracije 22.1.2015.
Registracija važi do 20.11.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha 20.2.2020.
Krajnji rok za primjenu zaliha 20.5.2020.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/12-01/0922.01.201520.11.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/0928.11.2016
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/12-01/0908.12.2016
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/0901.06.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/0913.06.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/0928.05.2019