Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Focus Ultra

Proizvodu Focus Ultra je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 08.12.2017. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Selektivni graminicid - herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova.
Registarski broj UP/I-320-20/97-01/162
Vlasnik registracije BASF SE
Adresa vlasnika rješenja Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen, Njemačka
Distributeri BASF Croatia d.o.o.
CHROMOS AGRO d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene povrćarstvo, ratarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo

Važni datumi

Datum registracije 30.06.1997.
Registracija važi do 08.12.2017.
Datum isteka za prodaju i korištenje zaliha 08.12.2017.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Cikloksidim 100 g/l

Kulture i štetni organizmi

Suncokret
(Helianthus annuus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
višegodišnji travni korovi
Primjena: Tretiranje obaviti kada su višegodišnje trave u intenzivnom porastu kod visine 20 - 30 cm.
Dodatne informacije: 300 - 400 ml sredstva na 1000 m2. Na uljaricama se smije koristiti samo prije početka cvatnje.

jednogodišnji travni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kad je razvijeno barem 3 - 5 listova korovskih trava(pred busanje).
Dodatne informacije: 100 - 150 ml sredstva na 1000 m2. Na uljaricama se smije koristiti samo prije početka cvatnje.
Krumpir (osim mladi krumpir)
(Solanum tuberosum)
Karenca: 56 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Sredstvo treba primjeniti kada su razvijena 3 - 5 lista korovskih trava (pred busanje). U krumpiru se smije primjenjivati najviše ukupno 2,5 l/ha, u suprotnom rastu ostaci. Ne smije se primjenjivati u uzgoju mladog krumpira.
Dodatne informacije: 100 - 150 ml sredstva na 1000 m2. Kako bi se produljio učinak sredstva može se koristiti i u dvije razdvojene količine (split aplikacije) ali da zbroj pojedinačnih doza ne bude viši od ukupne količine.
Jezgričavo voće
Karenca: 42 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Sredstvo treba primjeniti kad je razvijeno barem 3- 5 listova korovskih trava (pred busanje).
Dodatne informacije: 100 - 150 ml sredstva na 1000 m2.

višegodišnji travni korovi
Primjena: Najbolji učinak se postiže uz utrošak vode od 100 - 200 l/ha. Kultivacijom prije regeneracije i tretiranja usitne se rizomi i povisuje herbicidni učinak.
Dodatne informacije: zubače (Cynodon dsctylon) u količini od 3,5-4 l/ha (350-400 ml u 1000 m2) kada je 10-20 cm visoka, - pirike (Agropyron repens) u količini od 3-3,5 l/ha (300-350 ml u 1000 m2) kada je 10-20 cm visoka, a - divljeg sirka (Sorghum halepense) u količini 3-4 l/ha (300-400 ml u 1000 m2) kada je 10-40 cm visok.
Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 77 dana
višegodišnji travni korovi
Primjena: Tretiranje treba obaviti kada su višegodišnje trave u intenzivnom porastu kod visine 20 - 30 cm. 300 - 400 ml sredstva na 1000 m2.
Dodatne informacije: U šećernoj repi može se mješati s Pyramin FL i sredstvima na osnovi aktivne tvari kloridazon.

jednogodišnji travni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kad je razvijeno barem 3 - 5 listova korovskih trava (pred busanje).
Dodatne informacije: 100 - 150 ml sredstva na 1000 m2. U šećernoj repi može se mješati s Pyramin FL i sredstvima na osnovi aktivne tvari kloridazon.
Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: Osigurana je vremenom primjene.
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kad je razvijeno barem 3 - 5 listova korovskih trava (pred busanje).
Dodatne informacije: 100 - 150 ml sredstva na 1000 m2. Na uljaricama se smije koristiti samo prije početka cvatnje.

višegodišnji travni korovi
Primjena: Tretiranje treba obaviti kada su višegodišnje trave u intenzivnom porastu kod visine 20 - 30 cm.
Dodatne informacije: 300 - 400 ml sredstva na 1000 m2. Na uljaricama se smije koristiti samo prije početka cvatnje.
U kukuruzu tolerantnom na cikloksidim
(Zea mays)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Za suzbijanje travnih korova nakon nicanja u stadiju 3-6 listova kukuruza. Za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova uključujući divlji sirak iz sjemena, u količini 1-1,5 l/ha (100-150 ml na 1000 m2), kada su razvijena 3-5 listova trava (pred busanje).
Dodatne informacije: Ne smije se primjenjivati na drugim hibridima kukuruza. Sredstvo ne djeluje na kasnije niknute korove.

višegodišnji travni korovi
Primjena: Za suzbijanje travnih korova nakon nicanja u stadiju 3-6 listova kukuruza. Za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma (Sorghum halepense), u količini 2 l/ha (200 ml na 1000 m2), kada je 10-30 cm visok.
Dodatne informacije: Ne smije se primjenjivati na drugim hibridima kukuruza. Sredstvo ne djeluje na kasnije niknute korove.
Koštičavo voće
Karenca: 42 dana
višegodišnji travni korovi
Primjena: Najbolji učinak se postiže uz utrošak vode od 100 - 200 l/ha. Kultivacijom prije regeneracije i tretiranja usitne se rizomi i povisuje herbicidni učinak.
Dodatne informacije: zubače (Cynodon dsctylon) u količini od 3,5-4 l/ha (350-400 ml u 1000 m2) kada je 10-20 cm visoka, - pirike (Agropyron repens) u količini od 3-3,5 l/ha (300-350 ml u 1000 m2) kada je 10-20 cm visoka, a - divljeg sirka (Sorghum halepense) u količini 3-4 l/ha (300-400 ml u 1000 m2) kada je 10-40 cm visok.

jednogodišnji travni korovi
Primjena: Sredstvo treba primjeniti kad je razvijeno barem 3- 5 listova korovskih trava (pred busanje).
Dodatne informacije: 100 - 150 ml sredstva na 1000 m2. Najbolji učinak se postiže uz 100 - 200 l vode/ha. Kultivacijom prije regeneracije i tretiranja usitne se rizomi i povisuje herbicidni učinak.
Soja
(Glycine max)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
višegodišnji travni korovi
Primjena: Tretiranje obaviti kada su višegodišnje trave u intenzivnom porastu 20 - 30 cm visine.
Dodatne informacije: 300 - 400 ml sredstva na 1000 m2. Na uljaricama se smije koristiti samo prije početka cvatnje.

jednogodišnji travni korovi
Primjena: Sredstvo treba primjeniti kada je razvijeno barem 3 - 5 listova korovskih trava (pred busanje).
Dodatne informacije: 100 - 150 ml sredstva na 1000 m 2. Na uljaricama se smije koristiti samo prije početka cvatnje.
Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 42 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Sredstvo treba primjeniti kad je razvijeno barem 3- 5 listova korovskih trava (pred busanje).
Dodatne informacije: 100 - 150 ml sredstva na 1000 m2. Najbolji učinak se postiže uz utrošak vode od 100 - 200 l/ha. Kultivacijom prije regeneracije i tretiranja usitne se rizomi i povisuje herbicidni učinak.

višegodišnji travni korovi
Primjena: Najbolji učinak se postiže uz utrošak vode od 100 - 200 l/ha. Kultivacijom prije regeneracije i tretiranja usitne se rizomi i povisuje herbicidni učinak.
Dodatne informacije: zubače (Cynodon dsctylon) u količini od 3,5-4 l/ha (350-400 ml u 1000 m2) kada je 10-20 cm visoka, - pirike (Agropyron repens) u količini od 3-3,5 l/ha (300-350 ml u 1000 m2) kada je 10-20 cm visoka, a - divljeg sirka (Sorghum halepense) u količini 3-4 l/ha (300-400 ml u 1000 m2) kada je 10-40 cm visok.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H315 Nadražuje kožu.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H361d Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P260 Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P312 U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P403 + P233 Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/97-01/162 30.06.1997. 08.12.2017.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/97-01/162 27.01.1999. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/97-01/162 24.07.2007. -
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjene UP/I-320-20/11-01/120 16.08.2011. -
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjene UP/I-320-20/11-01/148 13.09.2011. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/19 16.01.2014. -
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/19 28.03.2014. -

Primjena na kulture