Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

FLUROSTAR 200

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva FLUROSTAR 200 je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju širokolisnih korova u žitaricama i travnjacima.
Registarski broj UP/I-320-20/18-03/182
Vlasnik registracije GLOBACHEM N.V.
Adresa vlasnika rješenja Brustem Industriepark, Lichtenberglan 2019, B-3800 Sint-Truiden, Belgija
Distributeri Belchim Crop Protection HR d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene ratarstvo, poljoprivreda
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva prskanje leđnim prskalicama, prskanje traktorskim prskalicama

Važni datumi

Datum registracije 26.03.2020.
Registracija važi do 31.12.2025.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Fluroksipir 200 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
Coex (PE/PA) 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA) 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH) 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH) 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 250 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 60 dana
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: - primjena u proljeće u količini 1,0 L/ha uz utrošak vode 150-400 L/ha. Primijeniti nakon nicanja usjeva (post-em) od stadija razvoja 2 lista do stadija nadutog rukavca (BBCH 12-45). Sredstvo primijeniti od 1. ožujka. ili - primjena u jesen u količini 0,75 L/ha uz utrošak vode 150-400 L/ha. Primijeniti kad usjev ima 2 lista koja nisu rastvorena do 1. veljače. Ne primjenjivati na usjeve koji se brzo razvijaju nakon faze busanja. Ako se to dogodi prije 1. veljače, odgoditi primjenu do nakon 1. ožujka. Optimalna učinkovitost na ljepljivu broćiku (Galium aparine) i srednju mišjakinju (Stellaria media) postiže se kada su korovne vrste visine do 5 cm. Ograničenje: Maksimalnu količina sredstva od 0,75 L/ha mora se primijeniti na usjev nakon nicanja (u godini sjetve) pa do najkasnije 1. veljače (u godini žetve).
Dodatne informacije: Suzbijanje samoniklog krumpira samo u ozimoj pšenici i ozimom ječmu: primijeniti u količini 2,0 L/ha od stadija razvoja trećeg koljenca do stadija razvoja tek vidljive ligule lista zastavice (BBCH 33-39), uz utrošak vode 300-400 L/ha upotrebom standardnih sapnica. Optimalna učinkovitost na samonikli krumpir postiže se kad su izdanci krumpira visine 10-40 cm.
Ozimi ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: 60 dana
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: - primjena u proljeće u količini 1,0 L/ha uz utrošak vode 150-400 L/ha. Primijeniti nakon nicanja usjeva (post-em) od stadija razvoja 2 lista do stadija nadutog rukavca (BBCH 12-45). Sredstvo primijeniti od 1. ožujka. ili - primjena u jesen u količini 0,75 L/ha uz utrošak vode 150-400 L/ha. Primijeniti kad usjev ima 2 lista koja nisu rastvorena do 1. veljače. Ne primjenjivati na usjeve koji se brzo razvijaju nakon faze busanja. Ako se to dogodi prije 1. veljače, odgoditi primjenu do nakon 1. ožujka. Optimalna učinkovitost na ljepljivu broćiku (Galium aparine) i srednju mišjakinju (Stellaria media) postiže se kada su korovne vrste visine do 5 cm. Ograničenje: Maksimalnu količina sredstva od 0,75 L/ha mora se primijeniti na usjev nakon nicanja (u godini sjetve) pa do najkasnije 1. veljače (u godini žetve).
Dodatne informacije: Suzbijanje samoniklog krumpira samo u ozimoj pšenici i ozimom ječmu: primijeniti u količini 2,0 L/ha od stadija razvoja trećeg koljenca do stadija razvoja tek vidljive ligule lista zastavice (BBCH 33-39), uz utrošak vode 300-400 L/ha upotrebom standardnih sapnica. Optimalna učinkovitost na samonikli krumpir postiže se kad su izdanci krumpira visine 10-40 cm.
Jari ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: 60 dana
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: U količini 0,75 L/ha uz utrošak vode 150-400 L/ha. Primjenjuje se nakon nicanja usjeva (post-em) od stadija razvoja 2 lista do stadija izduživanja rukavca zastavice (BBCH 12-39).
Jara pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 60 dana
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: U količini 0,75 L/ha uz utrošak vode 150-400 L/ha. Primjenjuje se nakon nicanja usjeva (post-em) od stadija razvoja 2 lista do stadija izduživanja rukavca zastavice (BBCH 12-39).
Jara zob
(Avena sativa)
Karenca: 60 dana
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: U količini 0,75 L/ha uz utrošak vode 150-400 L/ha. Primjenjuje se nakon nicanja usjeva (post-em) od stadija razvoja 2 lista do stadija vidljivog drugog koljenca (BBCH 12-32).
Kukuruz za silažu
(Zea mays)
Karenca: 60 dana
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: U količini 1,0 L/ha uz utrošak vode 200-300 L/ha. Primjenjuje se nakon nicanja usjeva (post-em) od stadija razvoja 3 lista do stadija razvoja 6 listova (BBCH 13-16), ali prije nego kukuruz dosegne visinu od 20 cm. Optimalna učinkovitost na crnu pomoćnicu (Solanum nigrum) postiže se od stadija kotiledona do stadija razvoja 6 pravih listova uz utrošak 200-300 l/ha vode.
Uspostavljeni travnjak
Karenca: Nije primjenjivo
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: U količini 2,0 L/ha uz utrošak vode 300-400 L/ha. Optimalna učinkovitost na kovrčavu kiselicu (Rumex crispus) i tupolisnu kiselicu (Rumex obtusifolius) postiže se u proljeće, kada se korovi nalaze u stadiju rozete te su visine 15-20 cm. Ako je trava pokošena za sijeno ili silažu ili je ostavljena za ispašu tijekom zime, potrebno je ostaviti 2 do 3 tjedna kako bi se omogućio dovoljan ponovan porast prije primjene sredstva FLUROSTAR 200. Na području gdje je velik broj jedinki ovih vrsta ili tamo gdje je velika količina sjemena u tlu, postoji mogućnost da će sljedeće sezone biti potrebno ponoviti primjenu. Optimalna učinkovitost na veliku koprivu (Urtica dioica) i maslačak (Taraxacum officinale) postiže se kada korovi aktivno rastu, ali prije cvatnje (obično do sredine lipnja).
Dodatne informacije: Novozasijani i uspostavljeni travnjaci mogu se tretirati sredstvom FLUROSTAR 200 za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova kada korovi aktivno rastu. Ne tretirati travnjake s djetelinom ili drugim mahunarkama ako su važan dio travnjaka.
Novo posijani travnjaci
Karenca: Nije primjenjivo
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: U količini 0,75 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha. Primjenjuje se kada trave imaju barem 3 potpuno razvijena lista, u proljeće ili na jesen. Optimalna učinkovitost na srednju mišjakinju (Stellaria media) postiže se kada je u stadiju kotiledona i do visine od 5 cm. Optimalna učinkovitost sredstva postiže se kada su korovi u aktivnom porastu. Veći utrošak vode koristi se kod veće zakorovljenosti.
Dodatne informacije: Novozasijani i uspostavljeni travnjaci mogu se tretirati sredstvom FLUROSTAR 200 za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova kada korovi aktivno rastu. Ne tretirati travnjake s djetelinom ili drugim mahunarkama ako su važan dio travnjaka.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H315 Nadražuje kožu.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310 AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P331 NE izazivati povraćanje.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 2 Zbog zaštite podzemnih voda/vodenih organizama ne upotrebljavati na (navodi se tip tla ili drugi posebni uvjeti) tlu.
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/18-03/182 26.03.2020. 31.12.2025.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/18-03/182 29.12.2021. -

Primjena na kulture