Floral

Proizvod Floral više nije na popisu i nije aktivan.

Aktivne tvari Akrilni kopolimer
Datum registracije -
Registracija vrijedi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Catec-Chemie
Distributeri

Aktivne tvari