Floral

Sjajilo i čistilo za ukrasno sobno bilje koje ima velike dekorativne listove (fikusi, difenbahija, zmajevac, kroton, filodendroni i dr.). Gotovo škropivo za primjenu (bez razrjeđivanja) sa ručnom pumpicom - raspršivačem. Uklanja nakupine prašine, kamenca i smola s lišća. Kod osjetljivih ukrasnih biljaka (npr. Šefera) treba provjeriti na 4 - 6 listova podnošljivosti. Ne koristiti sredstvo u staklenicima pri temperaturama iznad 30°C , kao i kod gubitka turgora.

Proizvodu Floral je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 29.05.2018. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 20,00% Akrilni kopolimer
Datum registracije 24.08.2004.
Registracija vrijedi do 24.08.2014.
Krajnji rok za prodaju zaliha 24.02.2015.
Krajnji rok za primjenu zaliha 29.05.2018.
Proizvodi Catec-Chemie
Distributeri

Aktivne tvari