Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

FLEXITY

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Sredstvo FLEXITY je fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na žitaricama.
Registarski broj UP/I-320-20/18-03/67
Vlasnik registracije BASF SE
Adresa vlasnika rješenja Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen, Njemačka
Distributeri BASF Croatia d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene ratarstvo, poljoprivreda
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva prskanje traktorskim prskalicama

Važni datumi

Datum registracije 10.06.2019.
Registracija važi do 30.04.2029.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Metrafenon 300 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
HDPE 200 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 300 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 3 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 20 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
f-HDPE 150 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
f-HDPE 250 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
f-HDPE 500 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
f-HDPE 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
f-HDPE 3 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
f-HDPE 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
f-HDPE 10 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
f-HDPE 20 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
f-HDPE 50 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 150 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 250 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 500 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 10 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 50 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Zob
(Avena sativa)
Karenca: 35 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
pepelnica
(Erysiphe graminis)
Primjena: u količini od 0,2 do 0,5 L/ha, uz utrošak vode 200-400 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja do početka cvatnje (BBCH 25-61). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: dozvoljene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji s razmakom od 21 dan između primjena (BBCH 25-61).
Dodatne informacije: Kod zaštite žitarica od zaraze pepelnicom, ako se FLEXITY primjeni u fazi od početka rasta stabljike do faze kada je drugo koljence najmanje 2 cm iznad prvog (BBCH 30-32), sredstvo popratno djeluje na smanjenje polijeganja i šturosti zrna (Oculimacula spp.). Nižu količinu sredstva preporuča se primijeniti preventivno ili kod slabije zaraze. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: dozvoljene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji s razmakom od 21 dan između primjena.
Jara pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 35 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
pepelnica
(Erysiphe graminis)
Primjena: u količini od 0,2 do 0,5 L/ha, uz utrošak vode 200-400 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja do početka cvatnje (BBCH 25-61). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: dozvoljene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji s razmakom od 21 dan između primjena (BBCH 25-61).
Dodatne informacije: Kod zaštite žitarica od zaraze pepelnicom, ako se FLEXITY primjeni u fazi od početka rasta stabljike do faze kada je drugo koljence najmanje 2 cm iznad prvog (BBCH 30-32), sredstvo popratno djeluje na smanjenje polijeganja i šturosti zrna (Oculimacula spp.). Nižu količinu sredstva preporuča se primijeniti preventivno ili kod slabije zaraze. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: dozvoljene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji s razmakom od 21 dan između primjena.
Jari ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: 35 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
pepelnica
(Erysiphe graminis)
Primjena: u količini od 0,2 do 0,5 L/ha, uz utrošak vode 200-400 L/ha za smanjenje zaraze pepelnicom (Erysiphe graminis). Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja do početka cvatnje (BBCH 25-61). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: dozvoljene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji s razmakom od 21 dan između primjena (BBCH 25-61).
Dodatne informacije: Kod zaštite žitarica od zaraze pepelnicom, ako se FLEXITY primjeni u fazi od početka rasta stabljike do faze kada je drugo koljence najmanje 2 cm iznad prvog (BBCH 30-32), sredstvo popratno djeluje na smanjenje polijeganja i šturosti zrna (Oculimacula spp.). Nižu količinu sredstva preporuča se primijeniti preventivno ili kod slabije zaraze. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: dozvoljene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji s razmakom od 21 dan između primjena.

mrežasta pjegavost
(Pyrenophora teres)
Primjena: u količini od 0,2 do 0,5 L/ha, uz utrošak vode 200-400 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja do početka cvatnje (BBCH 25-61).
Dodatne informacije: Kod zaštite žitarica ako se FLEXITY primjeni u fazi od početka rasta stabljike do faze kada je drugo koljence najmanje 2 cm iznad prvog (BBCH 30-32), sredstvo popratno djeluje na smanjenje polijeganja i šturosti zrna (Oculimacula spp.). Nižu količinu sredstva preporuča se primijeniti preventivno ili kod slabije zaraze. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: dozvoljene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji s razmakom od 21 dan između primjena.
Ozimi ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: 35 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
mrežasta pjegavost
(Pyrenophora teres)
Primjena: u količini od 0,2 do 0,5 L/ha, uz utrošak vode 200-400 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja do početka cvatnje (BBCH 25-61).
Dodatne informacije: Kod zaštite žitarica ako se FLEXITY primjeni u fazi od početka rasta stabljike do faze kada je drugo koljence najmanje 2 cm iznad prvog (BBCH 30-32), sredstvo popratno djeluje na smanjenje polijeganja i šturosti zrna (Oculimacula spp.). Nižu količinu sredstva preporuča se primijeniti preventivno ili kod slabije zaraze. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: dozvoljene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji s razmakom od 21 dan između primjena.

pepelnica
(Erysiphe graminis)
Primjena: u količini od 0,2 do 0,5 L/ha, uz utrošak vode 200-400 L/ha za smanjenje zaraze pepelnicom (Erysiphe graminis). Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja do početka cvatnje (BBCH 25-61). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: dozvoljene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji s razmakom od 21 dan između primjena (BBCH 25-61).
Dodatne informacije: Kod zaštite žitarica od zaraze pepelnicom, ako se FLEXITY primjeni u fazi od početka rasta stabljike do faze kada je drugo koljence najmanje 2 cm iznad prvog (BBCH 30-32), sredstvo popratno djeluje na smanjenje polijeganja i šturosti zrna (Oculimacula spp.). Nižu količinu sredstva preporuča se primijeniti preventivno ili kod slabije zaraze. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: dozvoljene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji s razmakom od 21 dan između primjena.
Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 35 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
pepelnica
(Erysiphe graminis)
Primjena: u količini od 0,2 do 0,5 L/ha, uz utrošak vode 200-400 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja do početka cvatnje (BBCH 25-61). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: dozvoljene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji s razmakom od 21 dan između primjena (BBCH 25-61).
Dodatne informacije: Kod zaštite žitarica od zaraze pepelnicom, ako se FLEXITY primjeni u fazi od početka rasta stabljike do faze kada je drugo koljence najmanje 2 cm iznad prvog (BBCH 30-32), sredstvo popratno djeluje na smanjenje polijeganja i šturosti zrna (Oculimacula spp.). Nižu količinu sredstva preporuča se primijeniti preventivno ili kod slabije zaraze. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: dozvoljene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji s razmakom od 21 dan između primjena.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P264 Nakon uporabe temeljito oprati …
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P337+P311 Ako nadražaj oka ne prestaje: Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208 Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/18-03/67 10.06.2019. 30.04.2029.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/18-03/67 27.11.2020. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/18-03/67 13.10.2021. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/18-03/67 21.04.2022. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/18-03/67 26.10.2022. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/18-03/67 01.02.2024. -

Primjena na kulture