Fastac 10 SC

Kontaktni želučani insekticid za suzbijanje štetnih kukaca u vinogradarstvu, voćarstvu, ratarskim usjevima, u staklenicima, na kupusnjačama i na ukrasnom bilju.

Proizvodu Fastac 10 SC je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.07.2014. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 10,00% Alfa cipermetrin
Datum registracije 06.05.2005.
Registracija vrijedi do 01.01.2013.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.07.2014.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.07.2014.
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne tvari

Alfa cipermetrin (10,00%)

Kontaktni i želučani insekticid širokog spektra. Suzbija ličinke i odrasle oblike štetnika. Dobrog početnog i dugotrajnog djelovanja. Djelotvoran u vrlo malim koncentracijama. U zaštiti kupusnjača dodati okvašivač. LD50...