Fantic M

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u povrčarstvu i vinogradarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/168
Vlasnik registracije Isagro S.p.A.
Distributeri AgroChem MAKS d.o.o., zastupnik
Stari naziv sredstva FANTIC M

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno i sistemično
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Mankozeb348018-01-7 (prije 8065-67-5)640,00 g/kgec.europa.eu
Benalaksil M76698243-83-540,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Preventivno ili pojavom prvih simptoma.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 200-250 g na 1000 m2.

Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Preventivno ili pojavom prvih simptoma.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 250 g u 8-10 l vode na 1000 m2.

Luk (osim mladi luk)
(Allium cepa var. cepa)
Karenca: 28 dana
plamenjača
(Peronospora destructor)
Primjena: Preventivno ili prilikom izbijanja simptoma. Koristi se samo u uzgoju glavica luka.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 20-25 g na 100 m2

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 42 dana za vinske sorte; 35 dana za stolne sorte
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Koristi se u vrijeme povoljno za infekciju , a na osnovu obavjesti prognozne službe, u razmacima od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 200-250 g na 1000 m2.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H361Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na neroneno dijete .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P101Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P270Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P281Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 24.4.2008.
Registracija važi do 14.2.2017.
Krajnji rok za prodaju zaliha 14.8.2017.
Krajnji rok za primjenu zaliha 14.8.2018.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/168 24.04.200831.12.2023
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/12-01/33031.12.2012
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1616.01.2014