Falcon EC 460

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani sistemični fungicid za folijarno suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu i ratarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/05-01/226
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo, ratarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Spiroksamin5721181134-30-8250,00 g/lec.europa.eu
Tebukonazol494107534-96-3167,00 g/lec.europa.eu
Triadimenol39855219-65-343,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 42 dana
pepelnica
(Blumeria = Erysiphe graminis)
Primjena: Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 300 l/ha. 600 ml/ha iznosi 60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m2.

smeđa pjegavost lista
(Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola )
Primjena: Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 300 l/ha. 600 ml/ha iznosi 60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m2.

smeđa pjegavost lista i pljevica
(Stagonospora nodorum = Septoria nodorum)
Primjena: Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 300 l/ha. 600 ml/ha iznosi 60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m2.

hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 300 l/ha. 600 ml/ha iznosi 60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m2.

palež klasa
(Fusarium spp.)
Primjena: Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 300 l/ha. 600 ml/ha iznosi 60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m2.

Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: 42 dana
pepelnica
(Blumeria = Erysiphe graminis)
Primjena: Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 300 l/ha. 600 ml/ha iznosi 60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m2.

smeđa pjegavost lista
(Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola )
Primjena: Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 300 l/ha. 600 ml/ha iznosi 60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m2.

smeđa pjegavost lista i pljevica
(Stagonospora nodorum = Septoria nodorum)
Primjena: Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 300 l/ha. 600 ml/ha iznosi 60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m2.

mrežasta pjegavost
(Pyrenophora teres)
Primjena: Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 300 l/ha. 600 ml/ha iznosi 60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m2.

siva pjegavost
(Rhynchosporium secalis)
Primjena: Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 300 l/ha. 600 ml/ha iznosi 60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m2.

hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 300 l/ha. 600 ml/ha iznosi 60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m2.

palež klasa
(Fusarium spp.)
Primjena: Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 300 l/ha. 600 ml/ha iznosi 60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m2.

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 42 dana
pepelnica
(Uncinula necator syn. Erysiphe necator)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 300 - 400 ml/ha iznosi 30 - 40 ml sredstva u 100 l vode na 1000 m2.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302 + H332Štetno ako se proguta ili udiše
H314Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
H361Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na neroneno dijete .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P350U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.
P312U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P337 + P313Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 10.2.2006.
Registracija važi do 31.8.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha 28.2.2021.
Krajnji rok za primjenu zaliha 28.2.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/05-01/226 10.02.200631.08.2020
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1214.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/22628.02.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/22622.11.2019