Falcon EC 460

Kombinirani sistemični fungicid za folijarno suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu i ratarstvu.

Količina djelatne tvari u % 16,70% Tebukonazol , 4,30% Triadimenol , 25,00% Spiroksamin
Datum registracije 10.02.2006.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Tebukonazol (16,70%)

Sistemik širokog spektra. Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Suzbija bolesti žitarica: Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres te značajnije smanjuje napad Fusari...

Triadimenol (4,30%)

Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Metabolit triadimefona sa sličnim spektrom. LD50 700-1500. S.O. = III. Dozvoljena najviše dva do tri tretiranja. Karenca:35 dana stolne sorte vinove loze, 42 dana vinske sorte vi...

Spiroksamin (25,00%)

Spiroksamin ometa biosintezu ergosterola na četiri potpuno različita mjesta u odnosu na triazole. Koristi se za suzbijanje: pepelnice, hrđe na pšenici i ječmu, sive pjegavosti lista ječma, pepelnice na vinovoj lozi. Komb...