Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Falcon EC 460

Proizvodu Falcon EC 460 je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 28.02.2022. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani sistemični fungicid za folijarno suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu i ratarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/05-01/226
Vlasnik registracije BAYER AG
Adresa vlasnika rješenja Kaiser–Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Njemačka, Njemačka
Distributeri Bayer d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene ratarstvo, poljoprivreda, vinogradarstvo
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 10.02.2006.
Registracija važi do 31.08.2020.
Datum isteka za prodaju zaliha 28.02.2021.
Datum isteka za korištenje zaliha 28.02.2022.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Tebukonazol 167 g/l
Triadimenol 43 g/l
Spiroksamin 250 g/l

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 42 dana
pepelnica
(Uncinula necator syn. Erysiphe necator)
Dodatne informacije: 300 - 400 ml/ha iznosi 30 - 40 ml sredstva u 100 l vode na 1000 m2.
Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 42 dana
smeđa pjegavost lista
(Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola )
Primjena: Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 300 l/ha. 600 ml/ha iznosi 60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m2.

smeđa pjegavost lista i pljevica
(Stagonospora nodorum = Septoria nodorum)
Primjena: Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 300 l/ha. 600 ml/ha iznosi 60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m2.

palež klasa
(Fusarium spp.)
Primjena: Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 300 l/ha. 600 ml/ha iznosi 60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m2.

hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 300 l/ha. 600 ml/ha iznosi 60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m2.

pepelnica
(Blumeria = Erysiphe graminis)
Primjena: Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 300 l/ha. 600 ml/ha iznosi 60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m2.
Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: 42 dana
palež klasa
(Fusarium spp.)
Primjena: Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 300 l/ha. 600 ml/ha iznosi 60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m2.

pepelnica
(Blumeria = Erysiphe graminis)
Primjena: Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 300 l/ha. 600 ml/ha iznosi 60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m2.

smeđa pjegavost lista
(Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola )
Primjena: Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 300 l/ha. 600 ml/ha iznosi 60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m2.

smeđa pjegavost lista i pljevica
(Stagonospora nodorum = Septoria nodorum)
Primjena: Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 300 l/ha. 600 ml/ha iznosi 60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m2.

mrežasta pjegavost
(Pyrenophora teres)
Primjena: Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 300 l/ha. 600 ml/ha iznosi 60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m2.

siva pjegavost
(Rhynchosporium secalis)
Primjena: Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 300 l/ha. 600 ml/ha iznosi 60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m2.

hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: Zadnje tretiranje obaviti prije početka cvatnje.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 300 l/ha. 600 ml/ha iznosi 60 ml sredstva u 30 l vode na 1000 m2.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H302 + H332 Štetno ako se proguta ili udiše
H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
H361 Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na neroneno dijete <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P350 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.
P312 U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208 Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/05-01/226 10.02.2006. 31.08.2020.
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/12 14.01.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/05-01/226 28.02.2017. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/05-01/226 22.11.2019. -

Primjena na kulture