Fair 85

Kontaktni fiziotrop za sprječavanje rasta zaperaka duhana kraćih od 2,5 cm, kod primjene MH-sredstava.

Proizvodu Fair 85 je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.04.2014. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 85,00% Masni alkoholi ( oktanol, dekanol )
Datum registracije 30.03.1998.
Registracija vrijedi do 01.10.2012.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.04.2014.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.04.2014.
Proizvodi Fair Products
Distributeri

Aktivne tvari

Masni alkoholi ( oktanol, dekanol ) (85,00%)

Selektivni fiziotropi za uništavanje zaperaka duhana. Tretiranje je najbolje obaviti u jutarnjim satima, nakon sušenja rose i kada je lišće najviše otvoreno. Pripravci se razlikuju u sadržaju emulgatora i vrste masnog al...