Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Faban

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva FABAN je fungicid za suzbijanje krastavosti na jabuci i kruški.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/39
Vlasnik registracije BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch
Distributeri BASF Croatia d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo
Način djelovanja površinsko, translaminarno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
Coex (PE/PA)150,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)3,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE50,00 mlSpecijalizirane prodavaonice
HDPE100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE200,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Pirimetanilnije dodjeljen 53112-28-0250,00 g/lec.europa.eu
Ditianon1533347-22-6 250,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 56 dana
krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje krastavosti – „fuzikladija“ (Venturia inaequalis) u količini 1,2 l/ha. Sredstvo je potrebno nastojati primijeniti preventivno, prije ostvarenih zaraza, od faze zelenih vrhova cvjetnih pupova (BBCH 53) do razdoblja kada plodovi dosegnu otprilike 70 % pune veličine (BBCH 77). Sredstvo je preporučljivo primijeniti prateći preporuke savjetodavne službe ili prema praćenju kritičnih razdoblja za zarazu i uvjeta za razvoj bolesti. Sredstvo je potrebno primijeniti minimalno 3 sata prije kiše. Nakon 3 sata sredstvo se ne ispire, čak i u slučaju jačih padalina. Sredstvo FABAN smije se primijeniti najviše 4 puta tijekom vegetacije, uz uobičajeni razmak između primjena od minimalno 8 dana. Razmak između dvije primjene preporučljivo je prilagoditi uvjetima za razvoj bolesti. Utrošak vode je 400-1500 l/ha, ovisno o starosti nasada, bujnosti nasada, fenofazi i stroju za primjenu pesticida. Škropivo je potrebno ravnomjerno i kvalitetno nanijeti na biljke. Način primjene: Prskanje leđnim ili traktorskim raspršivačima.

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 56 dana
krastavost
(Venturia pyrina)
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje krastavosti – „fuzikladija“ (Venturia pyrina) u količini 1,2 l/ha. Sredstvo je potrebno nastojati primijeniti preventivno, prije ostvarenih zaraza, od faze zelenih vrhova cvjetnih pupova (BBCH 53) do razdoblja kada plodovi dosegnu otprilike 70 % pune veličine (BBCH 77). Sredstvo je preporučljivo primijeniti prateći preporuke savjetodavne službe ili prema praćenju kritičnih razdoblja za zarazu i uvjeta za razvoj bolesti. Sredstvo je potrebno primijeniti minimalno 3 sata prije kiše. Nakon 3 sata sredstvo se ne ispire, čak i u slučaju jačih padalina. Sredstvo FABAN smije se primijeniti najviše 4 puta tijekom vegetacije, uz uobičajeni razmak između primjena od minimalno 8 dana. Razmak između dvije primjene preporučljivo je prilagoditi uvjetima za razvoj bolesti. Utrošak vode je 400-1500 l/ha, ovisno o starosti nasada, bujnosti nasada, fenofazi i stroju za primjenu pesticida. Škropivo je potrebno ravnomjerno i kvalitetno nanijeti na biljke. Način primjene: Prskanje leđnim ili traktorskim raspršivačima.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H315Nadražuje kožu.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H331Otrovno ako se udiše.
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P271Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P405Skladištiti pod ključem.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 20.11.2015.
Registracija važi do 30.4.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/15-01/3920.11.201530.04.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/3925.03.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/3930.03.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-UP/I-320-20/15-01/3914.07.2021
Produljenje registracijeUP/I-UP/I-320-20/15-01/3906.12.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/3921.12.2021