Estrella

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva ESTRELLA je insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu i na krumpiru.
Registarski broj UP/I-320-20/14-01/287
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno, želučano
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
poliester/aluminij/polietilen250,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
poliester/aluminij/polietilen1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Lambda-cihalotrin46391465-08-625,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Breskva
(Prunus persica)
Karenca: 7 dana
zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,4-0,8 kg/ha, uz utrošak vode 800-1200 L/ha. Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od minimalno 15 dana.
Dodatne informacije: Plodored: 2 mjeseca nakon primjene sredstva ESTRELLA mogu se sijati/saditi sve kulture.

mediteranska voćna muha
(Ceratitis capitata)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,4-0,8 kg/ha, uz utrošak vode 800-1200 L/ha. Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od minimalno 15 dana.
Dodatne informacije: Plodored: 2 mjeseca nakon primjene sredstva ESTRELLA mogu se sijati/saditi sve kulture.

Nektarina
(Prunus persica var. nectarine)
Karenca: 7 dana
zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,4-0,8 kg/ha, uz utrošak vode 800-1200 L/ha. Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od minimalno 15 dana.
Dodatne informacije: Plodored: 2 mjeseca nakon primjene sredstva ESTRELLA mogu se sijati/saditi sve kulture.

mediteranska voćna muha
(Ceratitis capitata)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,4-0,8 kg/ha, uz utrošak vode 800-1200 L/ha. Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od minimalno 15 dana.
Dodatne informacije: Plodored: 2 mjeseca nakon primjene sredstva ESTRELLA mogu se sijati/saditi sve kulture.

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 15 dana
zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,4-0,8 kg/ha, uz utrošak vode 800-1200 L/ha. Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od minimalno 15 dana.
Dodatne informacije: Plodored: 2 mjeseca nakon primjene sredstva ESTRELLA mogu se sijati/saditi sve kulture.

krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Primjena: Primjenjuje se samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost krumpirove zlatice na piretroide, u količini 0,4-0,8 kg/ha, uz utrošak vode 800-1200 L/ha. Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od minimalno 15 dana.
Dodatne informacije: Plodored: 2 mjeseca nakon primjene sredstva ESTRELLA mogu se sijati/saditi sve kulture.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P301 + P312AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPe 8Opasno za pčele/Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje/Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela/Skloniti ili pokriti košnicu tijekom primjene i određeno vrijeme (navesti) nakon primjene/Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova/Odstraniti korove prije cvatnje/Ne primjenjivati sredstvo prije (navesti vrijeme).

Važni datumi

Datum registracije 8.1.2016.
Registracija važi do 30.3.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/14-01/28708.01.201630.03.2021
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/28726.05.2017