Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Equip

Proizvodu Equip je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 17.08.2016. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova te jednogodišnjih širokolisnih korova. Dopušta se prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha do 17.08.2016., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha do 17.08.2017.
Registarski broj UP/I-320-20/04-01/229
Vlasnik registracije Bayer CropScience AG
Adresa vlasnika rješenja Alfred Nobel Straße 50, D - 40789 Monheim am Rhein, Njemačka
Distributeri Bayer d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva uljni koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene ratarstvo, poljoprivreda
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 23.12.2004.
Registracija važi do 17.02.2016.
Datum isteka za prodaju i korištenje zaliha 17.08.2016.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Foramsulfuron 22.5 g/l

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Suzbija šćira (Amaranthus spp.), pelinolisna ambrozija (Ambrosia theoprasti) i dr.Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja kukuruza i korova u stadiju 2-6 listova kukuruza i to: - jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2-2,5 l/ha (200-250 ml/1OOOm2); ili - razdvojeno u dva roka (split aplikacija) ako je nicanje korova produženo, kod čega se prvo tretiranje provodi u količini 1,5 l/ha (150 ml/1OOOm2), a drugo u količini 1 l/ha (100 ml/1OOOm2), nakon ponovnog nicanja korova ali najkasnije do 6 listova kukuruza. Veća količina sredstva kod jednokratne primjene potrebna je kod većih razvojnih stadija jednogodišnjih korova kao i kod zakorovljenosti sa otpornijim vrstama korova kao što su divlji sirak (Sorghum halepense), pirika (Agropyron repens), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), svračica (Digitaria sanguinalis); muharike (Setaria spp.) i divlje proso (Panicum spp.). U uvjetima nepovoljnim za djelovanje (suša, veći stadij i razvoja korova, otporni korovi) preporučuje se dodavanje 1 l/ha (100 ml/1OOOm2) BIJELOG ULJA. Za poboljšanje učinka na širokolisne korovske vrste, EQUIP je potrebno kombinirati sa herbicidima na osnovi bromoksinila i 2,4-D. Najbolji rezultati postižu se primjenom na mlade korove u aktivnom rastu. Najosjetljiviji su stadiji korova: divlji sirak iz sjemena 3-5 listova, divlji sirak iz rizoma i pirika 10-20 cm visine, jednogodišnje travne vrste 1-3 lista i jednogodišnje širokolisne vrste do 2 lista. U slučaju suše i nižih temperatura učinak je slabiji pa je potrebno odgoditi primjenu. Sredstvo se primjenjuje uz utrošak 200-400 l/ha vode (20-40 l/1OOOm2). Kultivacija usjeva može se izvršiti 7 dana nakon aplikacije. Za vrijeme primjene potrebno je osigurati stalno miješanje, posebno ako se dodaje ulje.
Dodatne informacije: Ne smije se primjeniti u kukuruzu šećercu, kokičaru i u roditeljskim linijama za proizvodnju sjemena kukuruza. Ne smije se primjeniti u hibridu Lorenzo i slovenskim hibridima.

višegodišnji travni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja kukuruza i korova u stadiju 2-6 listova kukuruza i to: - jednokratno,ako je nicanje korova ujednačeno,u količini 2-2,5 l/ha (200-250 ml/1000 m2); ili - razdvojeno, u dva roka (split aplikacija) ako je nicanje korova produženo, kod čega se prvo tretiranje provodi u količini 1,5 l/ha (150 ml/1000 m2), a drugo u količini 1 l/ha (100 ml/1000 m2), nakon ponovnog nicanja korova ali najkasnije do 6 listova kukuruza. Napomena: Veća količina sredstva kod jednokratne primjene potrebna je kod većih razvojnih stadija jednogodišnjih korova kao i kod zakorovljenosti sa otpornijim vrstama korova kao što su divlji sirak (Sorghum halepense), pirika (Agropyron repens), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), svračica (digitaria sanguinalis), muharike (Setaria spp.) i divlje proso (Panicum spp.). Na istoj površini smije se primjeniti samo jedanput godišnje kod jednokratne primjene, odnosno dva puta kod razdvojene primjene. Ne smije se primjeniti u kukuruzu koji je prethodno tretiran zemljišnim organofosfornim inekticidima. Folijarna primjena organofosfornih insekticida može se izvršiti najmanje 7 dana prije ili nakon primjene sredstva.
Dodatne informacije: Jednogodišnji širokolisni korovi: šćir (Amaranthus spp.), pelinolisna ambrozija (Ambrosia theoprasti) i dr.Višegodišnji travni korova: divljeg sirka (Sorghum halepense) i pirike (Agropyron repens). Ne smije se primjeniti u kukuruzu šećercu, kokičaru i u roditeljskim linijama za proizvodnju sjemena kukuruza. Ne smije se primjeniti u hibridu Lorenzo i slovenskim hibridima.

jednogodišnji travni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja kukuruza i korova u stadiju 2-6 listova kukuruza i to: - jednokratno,ako je nicanje korova ujednačeno,u količini 2-2,5 l/ha (200-250 ml/1000 m2); ili - razdvojeno, u dva roka (split aplikacija) ako je nicanje korova produženo, kod čega se prvo tretiranje provodi u količini 1,5 l/ha (150 ml/1000 m2), a drugo u količini 1 l/ha (100 ml/1000 m2), nakon ponovnog nicanja korova ali najkasnije do 6 listova kukuruza. Napomena: Veća količina sredstva kod jednokratne primjene potrebna je kod većih razvojnih stadija jednogodišnjih korova kao i kod zakorovljenosti sa otpornijim vrstama korova kao što su divlji sirak (Sorghum halepense), pirika (Agropyron repens), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), svračica (digitaria sanguinalis), muharike (Setaria spp.) i divlje proso (Panicum spp.). Na istoj površini smije se primjeniti samo jedanput godišnje kod jednokratne primjene, odnosno dva puta kod razdvojene primjene. Ne smije se primjeniti u kukuruzu koji je prethodno tretiran zemljišnim organofosfornim inekticidima. Folijarna primjena organofosfornih insekticida može se izvršiti najmanje 7 dana prije ili nakon primjene sredstva.
Dodatne informacije: Za suzbijanje koštana (Echinochloa crus-galli), muharika (Setaria spp.), divljeg prosa (Panicum spp.) i svračice(Digitaria sanguinalis). Ne smije se primjeniti u kukuruzu šećercu, kokičaru i u roditeljskim linijama za proizvodnju sjemena kukuruza. Ne smije se primjeniti u hibridu Lorenzo i slovenskim hibridima.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H315 Nadražuje kožu.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P332 + P313 U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208 Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/04-01/229 23.12.2004. 17.02.2016.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/04-01/229 07.08.2006. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/12 14.01.2014. -

Primjena na kulture