Equation PRO

Kombinirani fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu i povrćarstvu.
Količina djelatne tvari u % 30,00% Cimoksanil , 22,50% Famoksadon
Datum registracije 16.12.2002.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Du Pont
Distributeri

Aktivne tvari

Cimoksanil (30,00%)

Kontaktna djelatna tvar translaminearne sistemičnosti. Rabi se za suzbijanje plamenjače. Samo kombinirani pripravci. Dozvoljena do 4 prskanja tijekom vegetacije. LD50 1450. S.O. = III. Karenca: 21 dan vinova loza (stolne...

Famoksadon (22,50%)

U kombinaciji sa cimoksanilom suzbija plamenjače vinove loze, krumpira i rajčice. LD50 1333 (za pripravak). K - 7 rajčica, 14 krumpir, 28 vinova loza.