Equation PRO

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu i povrćarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/02-01/187
Vlasnik registracije DuPont International Operations SARL

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Famoksadon594131807-57-3 225,00 g/kgec.europa.eu
Cimoksanil41957966-95-7300,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 28 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Tretiranje započeti od fenofaze 5 listova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 0,4 kg/ha iznosi 40 g na 1000 m2.

Rajčica
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 7 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Tretirati u intervalima između 8-10 dana (najmanje 7 dana).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 0,4 kg/ha iznosi 40 g preparata u 40-60 l vode na 1000 m2.

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Tretirati u intervalima između 8-10 dana (najmanje 7 dana).
Dodatne informacije: 0,4 kg/ha iznosi 40 g preparata u 40-60 l vode na 1000 m2.

Krastavac
(Cucumis sativus)
Karenca: 10 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 50 g na 100 l vode (vodeći računa o tome da se primjeni 500 g/ha u slučaju da je količina vode manja od 1000 l/ha). S primjenom treba započeti prije razvoja bolesti i nastaviti u intervalima 7-10 dana, ovisno o intenzitetu napada. Potrebno je izbjegavati dvije uzastopne primjene.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Dinja
(Cucumis melo)
Karenca: 10 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 50 g na 100 l vode (vodeći računa o tome da se primjeni 500 g/ha u slučaju da je količina vode manja od 1000 l/ha). S primjenom treba započeti prije razvoja bolesti i nastaviti u intervalima 7-10 dana, ovisno o intenzitetu napada. Potrebno je izbjegavati dvije uzastopne primjene.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Tikvice
(Cucurbita pepo)
Karenca: 10 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 50 g na 100 l vode (vodeći računa o tome da se primjeni 500 g/ha u slučaju da je količina vode manja od 1000 l/ha). S primjenom treba započeti prije razvoja bolesti i nastaviti u intervalima 7-10 dana, ovisno o intenzitetu napada. Potrebno je izbjegavati dvije uzastopne primjene.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H373Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P264Nakon uporabe temeljito oprati …
P270Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P301 + P312AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P330Isprati usta.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 16.12.2002.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/02-01/187 16.12.200231.12.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/02-01/187 27.11.2003
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/02-01/187 03.01.2008
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/02-01/18713.11.2009
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/02-01/187 28.11.2011
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1616.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/02-01/18721.08.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/02-01/18705.02.2021