Eminent 125 EW

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Sistemični fungicid za suzbijanje uzročnika pjegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).
Registarski broj UP/I-320-20/05-01/223
Vlasnik registracije Isagro S.p.A.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva emulzija, ulje u vodi
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Tetrakonazol726112281-77-3 125,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 21 dan za korijen šećerne repe i 35 dana, ako se lišće šećerne repe koristi za krmu
pjegavost lista
(Cercospora beticola)
Dodatne informacije: 0,8 l/ha iznosi 80 ml na 1000 m2.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P103Prije uporabe pročitati naljepnicu.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 25.11.2005.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/05-01/223 25.11.200531.12.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/22327.02.2007
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1616.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/22304.12.2019