Electis WG

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva ELECTIS WG je fungicid namijenjen suzbijanju bolesti u vinogradarstvu i povrćarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/09-01/508
Vlasnik registracije Gowan Crop Protection Limited
Distributeri FITO PROMET d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
PET/Al/PE20,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PET/Al/PE200,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PET/Al/PE1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
LDPE5,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE/EVOH/PE25,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Zoksamid640156052-68-583,00 g/kgec.europa.eu
Mankozeb348018-01-7 (prije 8065-67-5)667,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 28 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 1,5 – 1,8 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, preporučljivo prema preporukama savjetodavne službe ili uz praćenje meteoroloških podataka. U nedostatku prognoze pojave i rizika od razvoja bolesti, sredstvo se okvirno primjenjuje od faze pet razvijenih listova do pune veličine bobica. Ukoliko se sredstvo primjenjuje uzastopno, razmak između tretiranja je 10 – 12 dana, ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Sredstvo se na vinovoj lozi smije primijeniti maksimalno 5 puta tijekom sezone, uz maksimalno 3 uzastopne primjene.
Dodatne informacije: Aktivna tvar mankozeb u sredstvu pokazuje učinak i na druge bolesti vinove loze, kao što su crna pjegavost (Phomopsis viticola), crna trulež (Guignardia bidwellii) ili crvena palež (Pseudopezicula tracheiphila).

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 7 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 1,5 – 1,8 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, preporučljivo prema preporukama savjetodavne službe ili uz praćenje meteoroloških podataka. U nedostatku prognoze pojave i rizika od razvoja bolesti, sredstvo se okvirno primjenjuje od zatvaranja redova do završetka vegetacije. Ukoliko se sredstvo primjenjuje uzastopno, razmak između tretiranja je 8 – 12 dana, ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Sredstvo se na krumpiru smije primijeniti maksimalno 5 puta tijekom sezone, uz maksimalno 3 uzastopne primjene.

koncentrična pjegavost
(Alternaria solani)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 1,5 – 1,8 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, preporučljivo prema preporukama savjetodavne službe ili uz praćenje meteoroloških podataka. U nedostatku prognoze pojave i rizika od razvoja bolesti, sredstvo se okvirno primjenjuje od zatvaranja redova do završetka vegetacije. Ukoliko se sredstvo primjenjuje uzastopno, razmak između tretiranja je 8 – 12 dana, ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Sredstvo se na krumpiru smije primijeniti maksimalno 5 puta tijekom sezone, uz maksimalno 3 uzastopne primjene.

Rajčica
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 3 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 1,5 – 1,8 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, preporučljivo prema preporukama savjetodavne službe ili uz praćenje meteoroloških podataka. U nedostatku prognoze pojave i rizika od razvoja bolesti, sredstvo se okvirno primjenjuje od faze nekoliko listova do pred berbu. Ukoliko se sredstvo primjenjuje uzastopno, razmak između tretiranja je 8 – 12 dana, ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Sredstvo se na rajčici smije primijeniti maksimalno 5 puta tijekom sezone, uz maksimalno 3 uzastopne primjene.

siva pjegavost
(Septoria lycopersici)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 1,5 – 1,8 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, preporučljivo prema preporukama savjetodavne službe ili uz praćenje meteoroloških podataka. U nedostatku prognoze pojave i rizika od razvoja bolesti, sredstvo se okvirno primjenjuje od faze nekoliko listova do pred berbu. Ukoliko se sredstvo primjenjuje uzastopno, razmak između tretiranja je 8 – 12 dana, ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Sredstvo se na rajčici smije primijeniti maksimalno 5 puta tijekom sezone, uz maksimalno 3 uzastopne primjene.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H361Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na neroneno dijete .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 1.2.2016.
Registracija važi do 31.1.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/09-01/50818.01.201631.01.2022
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/50825.01.2017
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/09-01/50816.07.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/50807.01.2020