Dursban E-48

Kontaktni insekticid dubinskog djelovanja za suzbijanje štetnih kukaca u voćarstvu, ratarstvu i povrćarstvu.
Količina djelatne tvari u % 48,00% Klorpirifos - etil
Datum registracije 19.08.1997.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Dow AgroSciences
Distributeri

Aktivne tvari

Klorpirifos - etil (48,00%)

Kontaktni, želučani i dišni insekticid. Hlapljiv i čvrsto se veže na čestice tla. Protiv štetnika voćaka(lisne i krvave uši, lisne buhe, savijača, cvjetara i drugih), šećerne repe, uljane repice, duhana, kukuruza, pšenic...