Dursban E-48

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kontaktni insekticid dubinskog djelovanja za suzbijanje štetnih kukaca u voćarstvu, ratarstvu i povrćarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/97-01/228
Vlasnik registracije Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Klorpirifos2212921-88-2480,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Mandarina
(Citrus reticulata var. deliciosa)
Karenca: 28 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: FOLIJARNA ZAŠTITA. u koncentraciji 0,1-0,15% (100-150 ml u 100 L vode). Primjena je dozvoljena samo do cvatnje odnosno do stadija razvoja 59 prema BBCH skali.
Dodatne informacije: Smije se koristiti folijarno najviše dva puta godišnje u mandarini.

Kukuruz
(Zea mays)
Karenca: 60 dana
žitne stjenice
(Eurygaster spp.)
Primjena: FOLIJARNA ZAŠTITA. u koncentraciji 0,1-0,15% (100-150 ml sredstva u 100 L vode). Primjena je dozvoljena samo do stadija razvoja 59 prema BBCH skali.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Smije se koristiti folijarno najviše dva puta godišnje u kukuruzu uz razmak između primjena od 60 dana.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: FOLIJARNA ZAŠTITA. u koncentraciji 0,1-0,15% (100-150 ml sredstva u 100 L vode). Primjena je dozvoljena samo do stadija razvoja 59 prema BBCH skali.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Smije se koristiti folijarno najviše dva puta godišnje u kukuruzu uz razmak između primjena od 60 dana.

zemljišni štetnici
Primjena: Tretiranje tla: za suzbijanje ličinki zemljišnih štetnika (Elateridae, Melolontha melolontha, Gryllotalpa gryllotalpa i Noctuidae) u kukuruzu u količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) tretiranjem u trake, uz obveznu inkorporaciju.
Dodatne informacije: Smije se koristiti samo jednom za tretiranje tla.

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 60 dana
zemljišni štetnici
Primjena: TRETIRNAJE TLA: za suzbijanje ličinki zemljišnih štetnika (Elateridae, Melolontha melolontha, Gryllotalpa gryllotalpa i Noctuidae) u šećernoj repi u količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) tretiranjem u trake, uz obveznu inkorporaciju.
Dodatne informacije: Smije se koristiti samo jednom u šećernoj repi.

Duhan
(Nicotiana spp.)
Karenca: Nije primjenjivo
zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: FOLIJARNA ZAŠTITA. Smije se koristiti folijarno najviše dva puta godišnje duhanu uz razmak između primjena od 60 dana.
Dodatne informacije: u koncentraciji 0,15% iznosi 150 ml u 100 l vode.

zemljišni štetnici
Primjena: Tretiranje tla: Za suzbijanje ličinki zemljišnih štetnika (Elateridae, Melolontha melolontha, Gryllotalpa gryllotalpa i Noctuidae) u duhanu u količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) tretiranjem u trake, uz obveznu inkorporaciju.
Dodatne informacije: Smije se koristiti samo jednom za tretiranje tla.

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
žitne stjenice
(Eurygaster spp.)
Primjena: FOLIJARNA ZAŠTITA. u koncentraciji 0,1-0,15% (100-150 ml sredstva u 100 L vode). Primjena je dozvoljena samo do stadija razvoja 59 prema BBCH skali.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Smije se koristiti folijarno najviše dva puta godišnje u kukuruzu uz razmak između primjena od 60 dana.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: FOLIJARNA ZAŠTITA. u koncentraciji 0,1-0,15% (100-150 ml sredstva u 100 L vode). Primjena je dozvoljena samo do stadija razvoja 59 prema BBCH skali.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Smije se koristiti folijarno najviše dva puta godišnje u kukuruzu uz razmak između primjena od 60 dana.

zemljišni štetnici
Primjena: Tretiranje tla: za suzbijanje ličinki zemljišnih štetnika (Elateridae, Melolontha melolontha, Gryllotalpa gryllotalpa i Noctuidae) u kukuruzu u količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) tretiranjem u trake, uz obveznu inkorporaciju.
Dodatne informacije: Smije se koristiti samo jednom za tretiranje tla.

Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
žitne stjenice
(Eurygaster spp.)
Primjena: FOLIJARNA ZAŠTITA. u koncentraciji 0,1-0,15% (100-150 ml sredstva u 100 L vode). Primjena je dozvoljena samo do stadija razvoja 59 prema BBCH skali.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Smije se koristiti folijarno najviše dva puta godišnje u kukuruzu uz razmak između primjena od 60 dana.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: FOLIJARNA ZAŠTITA. u koncentraciji 0,1-0,15% (100-150 ml sredstva u 100 L vode). Primjena je dozvoljena samo do stadija razvoja 59 prema BBCH skali.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Smije se koristiti folijarno najviše dva puta godišnje u kukuruzu uz razmak između primjena od 60 dana.

zemljišni štetnici
Primjena: Tretiranje tla: za suzbijanje ličinki zemljišnih štetnika (Elateridae, Melolontha melolontha, Gryllotalpa gryllotalpa i Noctuidae) u kukuruzu u količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) tretiranjem u trake, uz obveznu inkorporaciju.
Dodatne informacije: Smije se koristiti samo jednom za tretiranje tla.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H226Zapaljiva tekućina i para.
H302Štetno ako se proguta.
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H315Nadražuje kožu.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H332Štetno ako se udiše.
H335Može nadražiti dišni sustav.
H336Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P234Čuvati samo u originalnom spremniku.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P337 + P313Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 19.8.1997.
Registracija važi do 16.2.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha 16.3.2020.
Krajnji rok za primjenu zaliha 16.4.2020.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/97-01/228 19.08.199716.02.2020
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/97-01/228 02.07.1998
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/10-01/7013.10.2010
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0103.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/48907.01.2016
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/16-03/24311.05.2017
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/18-03/11410.07.2018
Ukidanje registracijeUP/I-320-20/20-03/1610.02.2020