Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Dursban E-48

Proizvodu Dursban E-48 je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 16.04.2020. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kontaktni insekticid dubinskog djelovanja za suzbijanje štetnih kukaca u voćarstvu, ratarstvu i povrćarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/97-01/228
Vlasnik registracije Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Adresa vlasnika rješenja Mahlerstraße 12/6/2.6.1, 1010 Beč, Austrija
Distributeri -

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene povrćarstvo, ratarstvo, poljoprivreda, voćarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva unošenjem u tlo, strojevima za rasipanje granula, širom, u redove

Važni datumi

Datum registracije 19.08.1997.
Registracija važi do 16.02.2020.
Datum isteka za prodaju zaliha 16.03.2020.
Datum isteka za korištenje zaliha 16.04.2020.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Klorpirifos 480 g/l

Kulture i štetni organizmi

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 60 dana
zemljišni štetnici
Primjena: TRETIRNAJE TLA: za suzbijanje ličinki zemljišnih štetnika (Elateridae, Melolontha melolontha, Gryllotalpa gryllotalpa i Noctuidae) u šećernoj repi u količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) tretiranjem u trake, uz obveznu inkorporaciju.
Dodatne informacije: Smije se koristiti samo jednom u šećernoj repi.
Duhan
(Nicotiana spp.)
Karenca: Nije primjenjivo
zemljišni štetnici
Primjena: Tretiranje tla: Za suzbijanje ličinki zemljišnih štetnika (Elateridae, Melolontha melolontha, Gryllotalpa gryllotalpa i Noctuidae) u duhanu u količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) tretiranjem u trake, uz obveznu inkorporaciju.
Dodatne informacije: Smije se koristiti samo jednom za tretiranje tla.

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: FOLIJARNA ZAŠTITA. Smije se koristiti folijarno najviše dva puta godišnje duhanu uz razmak između primjena od 60 dana.
Dodatne informacije: u koncentraciji 0,15% iznosi 150 ml u 100 l vode.
Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
žitne stjenice
(Eurygaster spp.)
Primjena: FOLIJARNA ZAŠTITA. u koncentraciji 0,1-0,15% (100-150 ml sredstva u 100 L vode). Primjena je dozvoljena samo do stadija razvoja 59 prema BBCH skali.
Dodatne informacije: Smije se koristiti folijarno najviše dva puta godišnje u kukuruzu uz razmak između primjena od 60 dana.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: FOLIJARNA ZAŠTITA. u koncentraciji 0,1-0,15% (100-150 ml sredstva u 100 L vode). Primjena je dozvoljena samo do stadija razvoja 59 prema BBCH skali.
Dodatne informacije: Smije se koristiti folijarno najviše dva puta godišnje u kukuruzu uz razmak između primjena od 60 dana.

zemljišni štetnici
Primjena: Tretiranje tla: za suzbijanje ličinki zemljišnih štetnika (Elateridae, Melolontha melolontha, Gryllotalpa gryllotalpa i Noctuidae) u kukuruzu u količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) tretiranjem u trake, uz obveznu inkorporaciju.
Dodatne informacije: Smije se koristiti samo jednom za tretiranje tla.
Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
žitne stjenice
(Eurygaster spp.)
Primjena: FOLIJARNA ZAŠTITA. u koncentraciji 0,1-0,15% (100-150 ml sredstva u 100 L vode). Primjena je dozvoljena samo do stadija razvoja 59 prema BBCH skali.
Dodatne informacije: Smije se koristiti folijarno najviše dva puta godišnje u kukuruzu uz razmak između primjena od 60 dana.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: FOLIJARNA ZAŠTITA. u koncentraciji 0,1-0,15% (100-150 ml sredstva u 100 L vode). Primjena je dozvoljena samo do stadija razvoja 59 prema BBCH skali.
Dodatne informacije: Smije se koristiti folijarno najviše dva puta godišnje u kukuruzu uz razmak između primjena od 60 dana.

zemljišni štetnici
Primjena: Tretiranje tla: za suzbijanje ličinki zemljišnih štetnika (Elateridae, Melolontha melolontha, Gryllotalpa gryllotalpa i Noctuidae) u kukuruzu u količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) tretiranjem u trake, uz obveznu inkorporaciju.
Dodatne informacije: Smije se koristiti samo jednom za tretiranje tla.
Mandarina
(Citrus reticulata var. deliciosa)
Karenca: 28 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: FOLIJARNA ZAŠTITA. u koncentraciji 0,1-0,15% (100-150 ml u 100 L vode). Primjena je dozvoljena samo do cvatnje odnosno do stadija razvoja 59 prema BBCH skali.
Dodatne informacije: Smije se koristiti folijarno najviše dva puta godišnje u mandarini.
Kukuruz
(Zea mays)
Karenca: 60 dana
žitne stjenice
(Eurygaster spp.)
Primjena: FOLIJARNA ZAŠTITA. u koncentraciji 0,1-0,15% (100-150 ml sredstva u 100 L vode). Primjena je dozvoljena samo do stadija razvoja 59 prema BBCH skali.
Dodatne informacije: Smije se koristiti folijarno najviše dva puta godišnje u kukuruzu uz razmak između primjena od 60 dana.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: FOLIJARNA ZAŠTITA. u koncentraciji 0,1-0,15% (100-150 ml sredstva u 100 L vode). Primjena je dozvoljena samo do stadija razvoja 59 prema BBCH skali.
Dodatne informacije: Smije se koristiti folijarno najviše dva puta godišnje u kukuruzu uz razmak između primjena od 60 dana.

zemljišni štetnici
Primjena: Tretiranje tla: za suzbijanje ličinki zemljišnih štetnika (Elateridae, Melolontha melolontha, Gryllotalpa gryllotalpa i Noctuidae) u kukuruzu u količini 2 L/ha (20 ml u 100 m2) tretiranjem u trake, uz obveznu inkorporaciju.
Dodatne informacije: Smije se koristiti samo jednom za tretiranje tla.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H226 Zapaljiva tekućina i para.
H302 Štetno ako se proguta.
H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H315 Nadražuje kožu.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H332 Štetno ako se udiše.
H335 Može nadražiti dišni sustav.
H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P234 Čuvati samo u originalnom spremniku.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310 AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/97-01/228 19.08.1997. 16.02.2020.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/97-01/228 02.07.1998. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/10-01/70 13.10.2010. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/01 03.01.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/09-01/489 07.01.2016. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/16-03/243 11.05.2017. -
Izmjena i/ili dopuna registracije UP/I-320-20/18-03/114 10.07.2018. -
Ukidanje registracije UP/I-320-20/20-03/16 10.02.2020. -

Primjena na kulture