Duplosan-DP

Herbicid za suzbijanje otpornih sjemenskih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici i ječmu (bez lepirnjača kao podusjeva).
Količina djelatne tvari u % 60,00% Diklorprop - P
Datum registracije 22.04.1999.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Nufarm
Distributeri

Aktivne tvari

Diklorprop - P (60,00%)

Za suzbijanje otpornih sjemenskih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici i ječmu (bez lepirnjača kao podusjeva).