Duo Pak Tarot 25 DF + Mustang

Proizvod Duo Pak Tarot 25 DF + Mustang više nije na popisu i nije aktivan.

Aktivne tvari Rimsulfuron + Florasulam + 2,4 – D
Datum registracije -
Registracija vrijedi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Dow AgroSciences
Distributeri -

Aktivne tvari

Rimsulfuron

Kao i kod nikosulfurona jednogodišnje trave ne smiju imati više od 5 listova inače je potpuno neučinkovit! Sistemični folijarni herbicid koji se translocira u cijelu biljku i koncentrira u točkama rasta. Kukuruz u vrijem...

Florasulam

Pripravak namijenjen suzbijanju širokolisnih korova u svim ozimim i jarim žitaricama. U slučaju da je nakon primjene Mustanga došlo do propadanja usjeva dozvoljena je sjetva samo pšenicem kukuruza ili soje. LD50 > 6000....

2,4 – D

Djelatna tvar izaziva poremetnju ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i dijeljene stanice, sintezu proteina i disanje. 2,4 - D je selektivni translokacijski pripravak za suzbijanje nekih jednogodišnjih i višegodiš...