Duett Ultra

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Preventivni i kurativni sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti.
Registarski broj UP/I-320-20/05-01/73
Vlasnik registracije BASF SE
Distributeri BASF Croatia d.o.o., zastupnik
CHROMOS AGRO d.o.o., ovlašteni uvoznik
CHROMOS AGRO d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Tiofanat-metil(neodređene stereokemije)26223564-05-8 310,00 g/lec.europa.eu
Epoksikonazol609135319-73-2 (prije 106325-08-0)187,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 42 dana
pepelnica
(Blumeria = Erysiphe graminis)
Primjena: Smanjenje zaraze uzročnikom paleži klasa (Fusarium sp.).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 40-60 ml sredstva na 1000 m^2.

smeđa pjegavost lista i pljevica
(Stagonospora nodorum = Septoria nodorum)
Primjena: Smanjenje zaraze uzročnikom paleži klasa (Fusarium sp.).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 40-60 ml sredstva na 1000m^2.

hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: Smanjenje zaraze uzročnikom paleži klasa (Fusarium sp.).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 40-60 ml sredstva na 1000 m^2

Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: 42 dana
mrežasta pjegavost
(Pyrenophora teres)
Primjena: Smanjenje zaraze uzročnikom paleži klasa (Fusarium sp.).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 40-60 ml sredstva na 100 m^2

pepelnica
(Blumeria = Erysiphe graminis)
Primjena: Smanjenje zaraze uzročnikom paleži klasa (Fusarium sp.).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 40-60 ml sredstva na 1000 m^2.

hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: Smanjenje zaraze uzročnikom paleži klasa (Fusarium sp.).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 40-60 ml sredstva na 100 m^2

siva pjegavost
(Rhynchosporium secalis)
Primjena: Smanjenje zaraze uzročnikom paleži klasa (Fusarium sp.).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 40-60 ml sredstva na 1000 m^2

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 42 dana
pjegavost lista
(Cercospora beticola)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 4-6 ml na 100 m^2

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H332Štetno ako se udiše.
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H360Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi neronenom djetetu .
H361Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na neroneno dijete .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P260Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P271Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P312U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P405Skladištiti pod ključem.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 10.5.2005.
Registracija važi do 30.4.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha 31.10.2020.
Krajnji rok za primjenu zaliha 31.10.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/05-01/7310.05.200530.04.2020
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1916.01.2014
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1928.03.2014
Ukidanje registracijeUP/I-320-20/05-01/7303.04.2020