Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Driza WG

Proizvodu Driza WG je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 05.06.2018. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva DRIZA WG je fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na vinovoj lozi i rajčici.
Registarski broj UP/I-320-20/14-01/143
Vlasnik registracije INDUSTRIAS AFRASA, S.A.
Adresa vlasnika rješenja Ciudad de Sevilla, 53 Pol. Ind. Fuente del Jarro, Paterna, Valencija, Španjolska
Distributeri AgroChem MAKS d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene povrćarstvo, poljoprivreda, vinogradarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva raspršivanje, prskanje leđnim prskalicama, prskanje traktorskim prskalicama

Važni datumi

Datum registracije 12.10.2015.
Registracija važi do 31.10.2017.
Datum isteka za prodaju zaliha 05.03.2018.
Datum isteka za korištenje zaliha 05.06.2018.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Iprodion 500 g/kg

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
polipropilen/aluminij/polietilen 50 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
polipropilen/aluminij/polietilen 100 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
polipropilen/aluminij/polietilen 200 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
polipropilen/aluminij/polietilen 250 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
polipropilen/aluminij/polietilen 500 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
polipropilen/aluminij/polietilen 1 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
polipropilen/aluminij/polietilen 2 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
polipropilen/aluminij/polietilen 5 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
polipropilen/aluminij/polietilen 10 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
polipropilen/aluminij/polietilen 20 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 21 dan
siva grožđana plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Koristi se za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini od 1 – 1,5 kg/ha. Sredstvo je preporučljivo primijeniti u fazi zatvaranja grozda (BBCH 77-79) i u fazi promjene boje odnosno omekšavanja bobica (BBCH 83-85). Sredstvo se na vinovoj lozi može primijeniti maksimalno dva puta tijekom vegetacije, uz 15 dana razmaka između primjena.
Vinova loza (stolne sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 14 dana
siva grožđana plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Koristi se za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini od 1 – 1,5 kg/ha. Sredstvo je preporučljivo primijeniti u fazi zatvaranja grozda (BBCH 77-79) i u fazi promjene boje odnosno omekšavanja bobica (BBCH 83-85). Sredstvo se na vinovoj lozi može primijeniti maksimalno dva puta tijekom vegetacije, uz 15 dana razmaka između primjena.
Rajčica (u zaštićenom prostoru)
(Lycopersicon esculentum)
Karenca: 3 dana
siva grožđana plijesan
(Botrytis cinerea)
Primjena: Koristi se za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini od 1,5 – 2,0 kg/ha. Iako siva plijesan na rajčici može zahvatiti listove i stabljiku, najveći rizik za proizvodnju predstavlja zaraza plodova. Sredstvo je preporučljivo primijeniti nakon što prvi plodovi dosegnu tipičnu veličinu (BBCH 71) ili nakon zakidanja zaperaka, nakon čega se mogu provesti još dva tretiranja u razmaku od 15 dana, vodeći računa o karenci. Sredstvo se na rajčici može primijeniti najviše tri puta tijekom vegetacije.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P308 + P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/14-01/143 12.10.2015. 31.10.2017.

Primjena na kulture