Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Direkt

Proizvodu Direkt je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.05.2022. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kontaktni insekticid za suzbijanje štetnih insekata u voćarstvu,vinogradarstvu, ratarskim usjevima, kupusnjačama, staklenicima, ukrasnom bilju i šumarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/98-01/204
Vlasnik registracije Arysta Lifescience Benelux Sprl
Adresa vlasnika rješenja Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée, Francuska
Distributeri -

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 28.02.2001.
Registracija važi do 01.11.2020.
Datum isteka za prodaju zaliha 01.05.2021.
Datum isteka za korištenje zaliha 01.05.2022.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Alfa-cipermetrin 100 g/l

Kulture i štetni organizmi

Voćke
Karenca: 14 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 12-15 ml u 100 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.

jabučni savijač
(Cydia pomonella)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 15-18 ml u 100 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.

breskvin savijač
(Cydia molesta)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 12-15 ml u 100 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.

obična kruškina buha
(Cacopsylla pyri)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 18-20 ml u 100 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.

dudovac
(Hyphantria cunea)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 10-12 ml u 100 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.

jabučna osica
(Hoplocampa testudinea)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 12-15 ml u 100 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.

crna osa šljivarica
(Hoplocampa minuta)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 12-15 ml u 100 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.

žuta osa šljivarica
(Hoplocampa flava)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 12-15 ml u 100 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Žitarice
(Cerealis)
Karenca: 35 dana
crveni žitni balac
(Oulema melanopus)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 10-12 ml u 100 l vode na 1000 m^2.Tretiranje u cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: 42 dana
repičin sjajnik
(Meligethes aeneus)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 10 ml u 100 l vode na 1000 m^2. Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.

repičina osa listarica
(Athalia colibri)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 10 ml u 100 l vode na 1000 m^2. Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 28 dana
sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 20 ml u 100 l vode na 1000 m^2. Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.

kupusna sovica
(Mamestra brassicae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 15-17,5 ml u 100 l vode na 1000 m^2. Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 21 dan
pepeljasti grožđani moljac
(Lobesia botrana)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 12-15 ml u 100 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.

žuti grožđani moljac
(Eupoecilia ambiguella)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 12-15 ml u 100 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.

medeći cvrčak
(Metcalfa pruinosa)
Primjena: Tretiranje u cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši škropivo na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 14 dana
krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 10-12 ml u 100 l vode na 1000 m^2.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Kupusnjače
(Brassica spec.)
Karenca: 28 dana
kupusni moljac
(Plutella xylostella)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 8-12 ml u 100 l vode na 1000 m^2 uz obvezan dodatak okvašivača.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Ukrasno bilje (u zaštićenom prostoru)
Karenca: Nije primjenjivo
staklenički štitasti moljac
(Trialeurodes vaporariorum)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 2-2,5 ml u 10 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Šumski nasadi
Karenca: Nije primjenjivo
gubar
(Lymantria dispar)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,10 l/ha uz utrošak 30-50 l vode/ha orošavanjem. Koristi se za suzbijanje mlađih razvojnih oblika gusjenica gubara I i II generacije. Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Rajčica (u zaštićenom prostoru)
(Lycopersicon esculentum)
Karenca: 14 dana
staklenički štitasti moljac
(Trialeurodes vaporariorum)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 2-2,5 ml u 10 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Krastavac (u zaštićenom prostoru)
(Cucumis sativus)
Karenca: 14 dana
staklenički štitasti moljac
(Trialeurodes vaporariorum)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 2-2,5 ml u 10 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Ukrasno bilje
Karenca: Nije primjenjivo
tripsi (resičari)
(Thrips spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 12-18 ml u 100 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H302 Štetno ako se proguta.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P301 + P312 AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/98-01/204 28.02.2001. 01.11.2020.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/09-01/451 22.05.2009. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/11-01/144 10.08.2011. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/12-01/303 16.11.2012. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/03 03.01.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/15-01/485 21.12.2015. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/15-01/485 29.04.2016. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/19-03/178 08.11.2019. -