Direkt

Obavještavamo korisnike da će sredstvu uskoro biti ukinuta registracija te da će početi teći rok za prodaju zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kontaktni insekticid za suzbijanje štetnih insekata u voćarstvu,vinogradarstvu, ratarskim usjevima, kupusnjačama, staklenicima, ukrasnom bilju i šumarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/98-01/204
Vlasnik registracije Arysta Lifescience Benelux Sprl

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Alfa-cipermetrinNije dodijeljen.67375-30-8100,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Voćke

Karenca: 14 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 12-15 ml u 100 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

jabučni savijač
(Cydia pomonella)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 15-18 ml u 100 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

breskvin savijač
(Cydia molesta)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 12-15 ml u 100 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

obična kruškina buha
(Cacopsylla pyri)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 18-20 ml u 100 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

dudovac
(Hyphantria cunea)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 10-12 ml u 100 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

jabučna osica
(Hoplocampa testudinea)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 12-15 ml u 100 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

crna osa šljivarica
(Hoplocampa minuta)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 12-15 ml u 100 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

žuta osa šljivarica
(Hoplocampa flava)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 12-15 ml u 100 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 21 dan
pepeljasti grožđani moljac
(Lobesia botrana)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 12-15 ml u 100 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

žuti grožđani moljac
(Eupoecilia ambiguella)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 12-15 ml u 100 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

medeći cvrčak
(Metcalfa pruinosa)
Primjena: Tretiranje u cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši škropivo na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 14 dana
krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 10-12 ml u 100 l vode na 1000 m^2.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Kupusnjače
(Brassica spec.)
Karenca: 28 dana
kupusni moljac
(Plutella xylostella)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 8-12 ml u 100 l vode na 1000 m^2 uz obvezan dodatak okvašivača.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Ukrasno bilje (u zaštićenom prostoru)

Karenca: Nije primjenjivo
staklenički štitasti moljac
(Trialeurodes vaporariorum)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 2-2,5 ml u 10 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Šumski nasadi

Karenca: Nije primjenjivo
gubar
(Lymantria dispar)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,10 l/ha uz utrošak 30-50 l vode/ha orošavanjem. Koristi se za suzbijanje mlađih razvojnih oblika gusjenica gubara I i II generacije. Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Rajčica (u zaštićenom prostoru)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 14 dana
staklenički štitasti moljac
(Trialeurodes vaporariorum)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 2-2,5 ml u 10 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Krastavac (u zaštićenom prostoru)
(Cucumis sativus)
Karenca: 14 dana
staklenički štitasti moljac
(Trialeurodes vaporariorum)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 2-2,5 ml u 10 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Ukrasno bilje

Karenca: Nije primjenjivo
tripsi (resičari) (Thrips spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 12-18 ml u 100 l vode.Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Žitarice
(Cerealis)
Karenca: 35 dana
crveni žitni balac
(Oulema melanopus)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 10-12 ml u 100 l vode na 1000 m^2.Tretiranje u cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: 42 dana
repičin sjajnik
(Meligethes aeneus)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 10 ml u 100 l vode na 1000 m^2. Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

repičina osa listarica
(Athalia colibri)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 10 ml u 100 l vode na 1000 m^2. Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 28 dana
kupusna sovica
(Mamestra brassicae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 15-17,5 ml u 100 l vode na 1000 m^2. Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 20 ml u 100 l vode na 1000 m^2. Tretiranje cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni učinak na pčele.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P270Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P301 + P312AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 28.2.2001.
Registracija važi do 1.11.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha 1.5.2021.
Krajnji rok za primjenu zaliha 1.5.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/98-01/204 28.02.200101.11.2020
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/45122.05.2009
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/11-01/14410.08.2011
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/30316.11.2012
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0303.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/48521.12.2015
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/48529.04.2016
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/19-03/17808.11.2019