Direkt 10 EC

Kontaktni insekticid za suzbijanje mlađih razvojnih oblika štetnih gusjenica u šumarstvu. Dopušta se prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 01.07.2015., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 01.07.2016. godine.

Proizvodu Direkt 10 EC je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.07.2015. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 10,00% Alfa cipermetrin
Datum registracije 28.12.2001.
Registracija vrijedi do 01.01.2015.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.07.2015.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.07.2015.
Proizvodi Genera
Distributeri

Aktivne tvari

Alfa cipermetrin (10,00%)

Kontaktni i želučani insekticid širokog spektra. Suzbija ličinke i odrasle oblike štetnika. Dobrog početnog i dugotrajnog djelovanja. Djelotvoran u vrlo malim koncentracijama. U zaštiti kupusnjača dodati okvašivač. LD50...